ReadyPlanet.com
dot dot
หลักสูตรฝึกอบรม In house training อบรมภายในองค์กร พัฒนาบุคคลากร พัฒนาองค์กร
Walk Rally & Team Building
ท่องเที่ยว เรียนรู้ ดูงาน | หลักสูตรอบรมเพื่อการเรียนรู้และผ่อนคลาย เติมเต็มพลังความคิด พลังกายและพลังใจ | พร้อมทั้งสถานที่ และ วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
Softwares ที่ปรึกษาและซอฟต์แวร์
Trainer & Adviser วิทยากร ที่ปรึกษา
ศูนย์ฝึกอบรม Training Center / บริการสถานที่จัดอบรม สัมมนา Walk Rally
โครงการดีๆ สนับสนุนผู้ประกอบการ Good & Giving for SMEs
Green Products for Green HR | เพื่อสุขภาพบุคลากร เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และสังคม | ลดค่าใช้จ่ายแฝงที่คุณไม่คาดคิดจึงประหยัดและคุ้มค่าสำหรับคุณ
สมัครสมาชิก เพื่อสิทธิพิเศษสำหรับหลักสูตรฝึกอบรม ที่ปรึกษาและซอฟต์แวร์ ในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล พัฒนาองค์กรและพัฒนาตนเอง
dot
Newsletter สมัครรับข้อมูลข่าวสาร การฝึกอบรม สัมมนา ที่ปรึกษา และซอฟต์แวร์

dot
dot
ค้นหาข้อมูล หลักสูตรฝึกอบรม ที่ปรึกษา และ ซอฟต์แวร์

dot
แบบสอบถาม เพื่อการพัฒนาการฝึกอบรม (พร้อมรับของที่ระลึก DO&BE 5 in 1)


QR Code เข้าสู่เว็ปไซท์ บริษัท ที่ปรึกษาและฝึกอบรม ดูแอนด์บี จำกัด

นวัตกรรม เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีสะอาด | KEEEN ชีวบำบัดภัณฑ์ สิ่งแวดล้อมยั่งยืน...ความสุขก็ยั่งยืน...

EDUCA งานมหกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู

ตรวจสอบสถานะการส่งสินค้า
เตรียมพบกับระบบ TRAINING ONLINE เร็วๆนี้

 # สะดวก ประหยัด ยืดหยุ่น และ วัดผลได้

 

                          

ฝึกอบรม สัมมนา ที่ปรึกษา และ ซอฟต์แวร์ บริหารงาน บริหารเงิน และบริหารคน เพื่อการพัฒนาทรัพยากรบุคคล พัฒนาองค์กรและพัฒนาตนเอง

บริษัท ดูแอนด์บี จำกัด
(ชื่อเดิม บริษัท ที่ปรึกษาและฝึกอบรม ดูแอนด์บี จำกัด)

หลักสูตรฝึกอบรม ที่ปรึกษาทางธุรกิจ และ ซอฟต์แวร์ เพื่อการพัฒนาองค์กร การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และ การพัฒนาตนเอง โดยเฉพาะการอบรมสำหรับองค์กรธุรกิจและบุคคลทั่วไปในต่างจังหวัด เพื่อเพิ่มโอกาสการใน การเรียนรู้ และ พัฒนาศักยภาพของคุณ เรานำหลักสูตรฝึกอบรม ที่ปรึกษา และซอฟต์แวร์ มาใกล้คุณ ดังนั้นเพียงแค่ค่าใช้จ่ายในการเดินทางและที่พักที่คุณประหยัดได้ ก็สามารถนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่าที่สุดสำหรับองค์กรและตัวคุณเอง .....

DO&BE "ทำและเป็น” นี่คือเคล็ดลับที่จะทำให้คุณค้นพบตัวเองและประสบความสำเร็จได้อย่างแท้จริงแรงบันดาลใจ ความรู้ ทักษะและประสบการณ์ รวมทั้งแนวทางการแก้ปัญหาที่คุณได้รับจากหลักสูตรฝึกอบรม วิทยากรและที่ปรึกษา เป็นเพียงส่วนหนึ่งที่มีความจำเป็นสำหรับการพัฒนาองค์กรและตัวคุณเอง แต่สิ่งสำคัญที่สุดและเป็นสิ่งที่คนส่วนใหญ่ลืมไปก็คือ การนำไปปฏิบัติ (DO) อย่างสม่ำเสมอและจริงจัง เพื่อที่จะทำให้คุณประสบกับความสุขความสำเร็จ เป็น(BE)ดังสิ่งที่คุณมุ่งมั่นและตั้งใจอย่างแท้จริง
เราจึงมุ่งเน้นในการพัฒนาหลักสูตรและรูปแบบการฝึกอบรม รวมทั้งการบริการของเรา เพื่อให้มั่นใจว่าลูกค้าสามารถนำไปปฏิบัติ (DO)และเกิดผลอย่างที่ลูกค้าคาดหวังให้เป็น (BE)อย่างแท้จริง ซึ่งแน่นอนลูกค้าเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งในกระบวนการเหล่านั้น . . . เราหวังอย่างยิ่งว่าจะได้รับโอกาสที่จะเป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จของคุณ

“A REAL SUCCESS WITH US”
ความสำเร็จของคุณเป็นจริงได้กับเรา”

 ติดต่อเพื่อรับข้อมูลและคำปรึกษา ฟรี โทร 0814327109 E-mail : doandbetraining@gmail.com, info@doandbetraining.com
ภาพกิจกรรมการฝึกอบรม สัมมนา และที่ปรึกษา
Team Building พนักงาน บริษัท ศุภโชคการพิมพ์ จำกัด วันที่ 13 กรกฎาคม 2556 ณ เคียงทะเลรีสอร์ท

Team Building พนักงาน บริษัท ศุภโชคการพิมพ์ จำกัด วันที่ 13 กรกฎาคม 2556 ณ เคียงทะเลรีสอร์ท

More...

Leadership & Teamwork @ Katoen Natie Service (Thailand) Ltd.  วันที่ 6-7 กรกฎาคม 2556 ณ ภูริมาศ รีสอร์ส

Leadership & Teamwork @ Katoen Natie Service (Thailand) Ltd.  วันที่ 6-7 กรกฎาคม 2556 ณ ภูริมาศ รีสอร์ส

More...

DO AND BE CONSULTING AND TRAINING CO., LTD. ส่งวิทยากรบรรยายในงาน Renewable Energy @ BITEC บางนา วันที่ 7 มิถุนายน 2556 โดย อาจารย์ทรงยศ ทรงฉาย | หัวข้อจิตสำนึกการอนุรักษ์พลังงาน

DO AND BE CONSULTING AND TRAINING CO., LTD. ส่งวิทยากรบรรยายในงาน Renewable Energy @ BITEC บางนา วันที่ 7 มิถุนายน 2556 โดย อาจารย์ทรงยศ ทรงฉาย | หัวข้อจิตสำนึกการอนุรักษ์พลังงาน

More...

Team Building & Group Dynamics @ Katoen Natie Service (Thailand) Ltd. รุ่น 1-4 วันที่ 27-30 พฤษภาคม 2556 ณ PMY Beach Resort

Team Building & Group Dynamics @ Katoen Natie Service (Thailand) Ltd. รุ่น 1-4 วันที่ 27-30 พฤษภาคม 2556 ณ PMY Beach Resort

More...

อบรม สัมมนา Internal Energy Audit การตรวจติดตามและประเมินพลังงานภายใน @ GFPT 22 พฤษภาคม 2556

อบรม สัมมนา Internal Energy Audit การตรวจติดตามและประเมินพลังงานภายในองค์กร @ GFPT 22 พฤษภาคม 2556

More...

Green&Clean Solution by DO&BE ขอแสดงความยินดีกับผลิตภัณฑ์ KEEEN ที่คว้ารางวัลจากงาน INST2012 (Taipei International Invention Show & Technomart)
More...

หลักสูตรฝึกอบรมภายในองค์กร (In house Training )
อบรม สัมมนา HRM & HRD อบรม สัมมนา การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาบุคคลากร การพัฒนาองค์กร การพัฒนาทรัพยากรบุคคล

อบรม สัมมนา HRM & HRD อบรม สัมมนา การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาบุคคลากร การพัฒนาองค์กร การพัฒนาทรัพยากรบุคคล

More...

อบรม สัมมนา Leadership & Managerial อบรม สัมมนา ภาวะผู้นำ การบริหารจัดการ สำหรับ ผู้นำ ผู้บริหาร หัวหน้างาน เจ้าของธุรกิจ และ ผู้ประกอบการ

อบรม สัมมนา Leadership & Managerial อบรม สัมมนา ภาวะผู้นำ การบริหารจัดการ สำหรับ ผู้นำ ผู้บริหาร หัวหน้างาน เจ้าของธุรกิจ และ ผู้ประกอบการ

More...

อบรม Sales อบรม Marketing อบรม สัมมนา ทักษะการขาย เทคนิคงานขาย ทักษะทางการตลาด เทคนิคการประชาสัมพันธ์และการตลาด

อบรม Sales อบรม Marketing อบรม สัมมนา ทักษะการขาย เทคนิคงานขาย ทักษะทางการตลาด เทคนิคการประชาสัมพันธ์และการตลาด

More...

อบรม Services & Customer Support อบรม สัมมนา งานบริการ งานสนับสนุนลูกค้า Srvice Mind จิตสำนึกงานบริการ Service Excellence การบริการภายในองค์กร การให้บริการลูกค้า การบริการเป็นเลิศ

อบรม Services & Customer Support อบรม สัมมนา งานบริการ งานสนับสนุนลูกค้า Srvice Mind จิตสำนึกงานบริการ Service Excellence การบริการภายในองค์กร การให้บริการลูกค้า การบริการเป็นเลิศ

More...

อบรม Energy อบรม Environment อบรม สัมมนา การอนุรักษ์พลังงาน การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จิตสำนึกการใช้พลังงาน จิตสำนึกการรักษาสิ่งแวดล้อม การประหยัดพลังงาน

อบรม Energy อบรม Environment อบรม สัมมนา การอนุรักษ์พลังงาน การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จิตสำนึกการใช้พลังงาน จิตสำนึกการรักษาสิ่งแวดล้อม การประหยัดพลังงาน

More...

อบรม สัมมนา ISO & Certification อบรม สัมมนา การให้การรับรอง ISO อบรมระบบคุณภาพและมาตรฐานต่างๆ

อบรม สัมมนา ISO & Certification อบรม สัมมนา การให้การรับรอง ISO อบรมระบบคุณภาพและมาตรฐานต่างๆ

More...

หลักสูตรฝึกอบรมสำหรับบุคคลทั่วไป (Public Training)
อบรม สัมมนา Public Training ในพื้นที่ภาคตะวันออก  อบรม สัมมนา สำหรับ ระยอง ชลบุรี ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ ปราจีนบุรี นครนายก จันทบุรี ตราด สระแก้ว

อบรม สัมมนา Public Training ในพื้นที่ภาคตะวันออก  อบรม สัมมนา สำหรับ | ระยอง | ชลบุรี | ฉะเชิงเทรา | สมุทรปราการ | ปราจีนบุรี | นครนายก | จันทบุรี | ตราด | สระแก้ว

More...

อบรม สัมมนา Public Training ในพื้นที่ภาคเหนือ  อบรม สัมมนา สำหรับ เชียงใหม่ เชียงราย ลำปาง ลำพูน น่าน พะเยา แพร่ แม่ฮ่องสอน อุตรดิตถ์

อบรม สัมมนา Public Training ในพื้นที่ภาคเหนือ  อบรม สัมมนา สำหรับ | เชียงใหม่ | เชียงราย | ลำปาง | ลำพูน | น่าน | พะเยา |แพร่ | แม่ฮ่องสอน | อุตรดิตถ์

More...

อบรม สัมมนา Public Training ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ภาคอีสาน) อบรม สัมมนา สำหรับ โคราช นครราชสีมา ขอนแก่น อุบลราชธานี อุดรธานี หนองคาย บุรีรัมย์ ศรีสะเกษ ร้อยเอ็ด สกลนคร มหาสารคาม นครพนม

อบรม สัมมนา Public Training ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ภาคอีสาน) อบรม สัมมนา สำหรับ | โคราช | นครราชสีมา | ขอนแก่น | อุบลราชธานี | อุดรธานี | หนองคาย | บุรีรัมย์ | ศรีสะเกษ | ร้อยเอ็ด | สกลนคร | มหาสารคาม | นครพนม | ...

More...

อบรม สัมมนา Public Training ในพื้นที่ภาคตะวันตกอบรม สัมมนา สำหรับ นครปฐม สมุทรสาคร สมุทรสงคราม ราชบุรี กาญจนบุรี สุพรรณบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์

อบรม สัมมนา Public Training ในพื้นที่ภาคตะวันตกอบรม สัมมนา สำหรับ | นครปฐม | สมุทรสาคร | สมุทรสงคราม | ราชบุรี | กาญจนบุรี | สุพรรณบุรี | เพชรบุรี | ประจวบคีรีขันธ์

More...

อบรม สัมมนา Public Training ในพื้นที่ภาคใต้ อบรม สัมมนา สำหรับ นครศรีธรรมราช พังงา ชุมพร ภูเก็ต กระบี่ ระนอง สุราษฎร์ธานี สงขลา ตรัง พัทลุง

อบรม สัมมนา Public Training ในพื้นที่ภาคใต้ อบรม สัมมนา สำหรับ | นครศรีธรรมราช | พังงา | ชุมพร | ภูเก็ต | กระบี่ | ระนอง | สุราษฎร์ธานี | สงขลา | ตรัง | พัทลุง

More...

อบรม สัมมนา สำหรับทุกองค์กร อบรมพนักงาน อบรมหัวหน้างาน อบรมผู้บริหาร อบรมเพื่อการพัฒนาองค์กร อบรมเพื่อการพัฒนาบุคคลากร ในพื้นที่กรุงเทพฯและภาคกลาง ได้แก่ นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา สระบุรี ลพบุรี ชัยนาท สุพรรณบุุรี อ่างทอง สิงห์บุรี

อบรม สัมมนา Public Training ในพื้นที่กรุงเทพเทพฯและภาคกลาง อบรม สัมมนา สำหรับทุกองค์กร อบรมพนักงาน อบรมหัวหน้างาน อบรมผู้บริหาร อบรมเพื่อการพัฒนาองค์กร อบรมเพื่อการพัฒนาบุคคลากร ในพื้นที่กรุงเทพฯและภาคกลาง ได้แก่ กทม. | นนทบุรี | ปทุมธานี | พระนครศรีอยุธยา | สระบุรี

More...

ศูนย์ฝึกอบรม Training Center
Bari Lamai Resort Training Center - ศูนย์ฝึกอบรม บารี ละไม รีสอร์ท
More...

Walk Rally & Team Building
Walk Rally & Team Building (กิจกรรมสำหรับ 1 วัน ) กิจกรรมพัฒนาทีมงาน  ละลายพฤติกรรม กลุ่มสัมพันธ์ ค่ายกิจกรรม ค่ายผู้นำ ค่ายจิตอาสา วอล์คแรลลี่ กีฬาฮาเฮ เพื่อการพัฒนาองค์กร
More...

Walk Rally & Team Building กิจกรรมสำหรับครึ่งวันกิจกรรมพัฒนาทีมงาน  ละลายพฤติกรรม กลุ่มสัมพันธ์ ค่ายกิจกรรม ค่ายผู้นำ ค่ายจิตอาสา วอล์คแรลลี่ กีฬาฮาเฮ เพื่อการพัฒนาองค์กร
More...

วิทยากรและที่ปรึกษา
อาจารย์ ธรรมศักดิ์ เหลืองไพฑูรย์

Thammasak Leuangpaithoon

More...

อริยาณี  กฤตยาพงศ์พันธุ์

อริยาณี กฤตยาพงศ์พันธุ์

More...

ทรงยศ ทรงฉาย - Songyot Songchai

Songyot Songchai

More...

กษิดิศ กันน้อย

กษิดิศ กันน้อย

More...

เครื่องเขียน อุปกรณ์สำนักงาน ห้องเรียน ห้องประชุม ห้องสัมมนา เป็นมิตรต่อบุคลากรและสิ่งแวดล้อม
Gift Set ชุดของขวัญ ปากกาไวท์บอร์ด ชอล์กน้ำ ปากกาไวท์บอร์ดไร้สารพิษ Non toxic ไร้กลิ่นฉุน ไร้ฝุ่น

Gift Set | ชุดของขวัญ

Gift Set ชุดของขวัญ ปากกาไวท์บอร์ด ชอล์กน้ำ ปากกาไวท์บอร์ดไร้สารพิษ Non toxic ไร้กลิ่นฉุน ไร้ฝุ่น | เหมาะสำหรับให้คุณครู ลูกน้อย และ ของขวัญจับฉลาก

More...
ไอเดีย ตกแต่งบ้าน ด้วย กระดานดำ ใช้งานร่วม กับ ปากกาไวท์บอร์ด ชอล์คน้ำ CSR Water Chalk

ไอเดีย ตกแต่งบ้าน ด้วย กระดานดำ icon

ไอเดีย ตกแต่งบ้าน ด้วย กระดานดำ ใช้งานร่วม กับ ปากกาไวท์บอร์ด ชอล์คน้ำ CSR Water Chalk

More...
สาธิตการลบ จากการเขียนด้วยปากกาไวท์บอร์ดไร้กลิ่นฉุน ไร้ฝุ่นผง CSR Water Chalk ลบสะอาดไม่ทิ้งคราบ | ลบไม่เป็นฝุ่น จะมีลักษณะเหมือนขี้ยางลบ

สาธิตการลบ จากการเขียนด้วยปากกาไวท์บอร์ดไร้กลิ่นฉุน ไร้ฝุ่นผง CSR Water Chalk ลบสะอาดไม่ทิ้งคราบ icon

สาธิตการลบ จากการเขียนด้วยปากกาไวท์บอร์ดไร้กลิ่นฉุน ไร้ฝุ่นผง CSR Water Chalk ลบสะอาดไม่ทิ้งคราบ | ลบไม่เป็นฝุ่น จะมีลักษณะเหมือนขี้ยางลบ

More...
สาธิตการใช้ปากกาไวท์บอร์ดไร้กลิ่นฉุน ไร้ฝุ่น CSR Water Chalk กับ กระดานไวท์บอร์ดและกระดานกรีนบอร์ด (Healthy Board) 10 สี เขียนชัดเจน สีสันสดใส เขียนลื่น ลบง่าย

สาธิตการใช้ปากกาไวท์บอร์ดไร้กลิ่นฉุน ไร้ฝุ่น CSR Water Chalk

สาธิตการใช้ปากกาไวท์บอร์ดไร้กลิ่นฉุน ไร้ฝุ่น CSR Water Chalk กับ กระดานไวท์บอร์ดและกระดานกรีนบอร์ด (Healthy Board) 10 สี เขียนชัดเจน สีสันสดใส เขียนลื่น ลบง่าย

More...
VDO แนะนำปากกาไวท์บอร์ดเพื่อสุขภาพ ไร้กลิ่นฉุน ไร้ฝุ่นผงเคมี | ปากกาไวท์บอร์ดเพื่อสุขภาพ บุคลากร คุณครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา พนักงาน | เขียนลื่น สีสันสดใส ชัดเจน ลบง่ายไม่ทิ้งคราบ | บอกลาชอล์คฝุ่น ปากกาเคมี ที่เป็นอันตราย ด้วย CSR Water Chalk

VDO แนะนำปากกาไวท์บอร์ดเพื่อสุขภาพ ไร้กลิ่นฉุน ไร้ฝุ่นผงเคมี icon

VDO แนะนำปากกาไวท์บอร์ดเพื่อสุขภาพ ไร้กลิ่นฉุน ไร้ฝุ่นผงเคมี | ปากกาไวท์บอร์ดเพื่อสุขภาพ บุคลากร คุณครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา พนักงาน | เขียนลื่น สีสันสดใส ชัดเจน ลบง่ายไม่ทิ้งคราบ | บอกลาชอล์คฝุ่น ปากกาเคมี ที่เป็นอันตราย ด้วย CSR Water Chalk

More...
กระดานกรีนบอร์ด กระดานไวท์บอร์ด เพื่อสุขภาพ ไร้ฝุ่น ไร้เงาสะท้อน เพื่อห้องเรียน ห้องประชุม ที่สะอาดไร้ฝุ่นและถนอมสายตา

กระดานกรีนบอร์ด กระดานไวท์บอร์ด เพื่อสุขภาพ icon

กระดานกรีนบอร์ด กระดานไวท์บอร์ด เพื่อสุขภาพบุคลากร ไร้ฝุ่น ไร้เงาสะท้อน เพื่อห้องเรียน ห้องประชุม ที่สะอาดไร้ฝุ่นและถนอมสายตา

More...
ปากกาไวท์บอร์ด | ชอล์คน้ำ | ปลอดสารพิษ ไร้กลิ่น ไร้ฝุ่น เพื่อสุขภาพบุคลากรและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ประหยัดด้วยชอล์คน้ำแบบเติม

ปากกาไวท์บอร์ด | ชอล์คน้ำ | ปลอดสารพิษ ไร้กลิ่น ไร้ฝุ่น icon

ปากกาไวท์บอร์ด | ชอล์คน้ำ | ปลอดสารพิษ ไร้กลิ่น ไร้ฝุ่น เพื่อสุขภาพบุคลากรและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ประหยัดด้วยชอล์คน้ำแบบเติม

More...
โครงการดีๆ สนับสนุนผู้ประกอบการ
โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน ของอุตสาหกรรมไทยด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (ECIT) ด้วย ซอฟต์แวร์ e-Maintenance Lite
More...

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าอาหารคุณภาพ ด้วย Supply Chain Management โดย สถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม | ทั้งมาตรฐาน GMP HACCP BRC ISO22000
More...

Copyright © 2011 All Rights Reserved.
บริษัท ดูแอนด์บี จำกัด | พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ พัฒนาทรัพยากรสิ่งแวดล้อม
บริษัท ดูแอนด์บี จำกัด

สำนักงานใหญ่ : 61 ถ.สมุทรคงคา ต.ท่าประดู่ อ.เมือง จ.ระยอง 21000
ศูนย์สาขา :  หมู่บ้านปรีชา ถ.ศรีนครินทร์ จ.สมุทรปราการ

โทร. 081-4327109, 081-8465875 แฟ็กซ์. 038-611826
อีเมล :
doandbetraining@gmail.com
เว็บไซต์ : 
www.doandbetraining.com

LINE ID : doandbegreenshop