ReadyPlanet.com
dot
หลักสูตรฝึกอบรม In house training อบรมภายในองค์กร พัฒนาบุคคลากร พัฒนาองค์กร
Walk Rally & Team Building
ท่องเที่ยว เรียนรู้ ดูงาน | หลักสูตรอบรมเพื่อการเรียนรู้และผ่อนคลาย เติมเต็มพลังความคิด พลังกายและพลังใจ | พร้อมทั้งสถานที่ และ วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
Softwares ที่ปรึกษาและซอฟต์แวร์
Trainer & Adviser วิทยากร ที่ปรึกษา
ศูนย์ฝึกอบรม Training Center / บริการสถานที่จัดอบรม สัมมนา Walk Rally
โครงการดีๆ สนับสนุนผู้ประกอบการ Good & Giving for SMEs
Green Products for Green HR | เพื่อสุขภาพบุคลากร เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และสังคม | ลดค่าใช้จ่ายแฝงที่คุณไม่คาดคิดจึงประหยัดและคุ้มค่าสำหรับคุณ
สมัครสมาชิก เพื่อสิทธิพิเศษสำหรับหลักสูตรฝึกอบรม ที่ปรึกษาและซอฟต์แวร์ ในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล พัฒนาองค์กรและพัฒนาตนเอง
dot
Newsletter สมัครรับข้อมูลข่าวสาร การฝึกอบรม สัมมนา ที่ปรึกษา และซอฟต์แวร์

dot
dot
ค้นหาข้อมูล หลักสูตรฝึกอบรม ที่ปรึกษา และ ซอฟต์แวร์

dot
แบบสอบถาม เพื่อการพัฒนาการฝึกอบรม (พร้อมรับของที่ระลึก DO&BE 5 in 1)


QR Code เข้าสู่เว็ปไซท์ บริษัท ที่ปรึกษาและฝึกอบรม ดูแอนด์บี จำกัด

นวัตกรรม เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีสะอาด | KEEEN ชีวบำบัดภัณฑ์ สิ่งแวดล้อมยั่งยืน...ความสุขก็ยั่งยืน...

EDUCA งานมหกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู

ตรวจสอบสถานะการส่งสินค้าบริการของเรา

 บริการของเรา เพื่อตอบสนองความต้องการในการฝึกอบรมที่หลากหลาย

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์หรือการพัฒนาคนนั้นมีความจำเป็นกับทุกองค์กร ทุกระดับ ตั้งแต่ระดับครอบครัว จนถึง ระดับประเทศในการสร้างความสำเร็จให้เกิดขึ้น ซึ่งในแต่ละส่วนก็จะมีความต้องการในหัวข้อหลักสูตรการอบรมที่แตกต่างกัน รวมไปจนถึงงบประมาณและค่าใช้จ่ายที่มีด้วย ดังนั้นการสร้างโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้เข้าถึง จึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งสำหรับบริการของเรา เพื่อมุ่งมั่นร่วมกันในการพัฒนาองค์กร การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และการพัฒนาตนเองของคุณ โดยเฉพาะในพื้นที่ต่างจังหวัดที่การอบรมดีๆที่เหมาะสมมักหาได้ยาก เราจึงเน้นให้บริการในต่างจังหวัดเป็นสำคัญ อาทิเช่น ระยอง ชลบุรี จันทบุรี และ จะขยายต่อไปได้แก่ นครราชสีมา ขอนแก่น อุดรธานี อุบลราชธานี ยโสธร ....

ดังสโลแกนที่ว่า "ความสำเร็จของคุณเป็นจริงได้กับเรา"

 Smart SMEs - ให้บริการจัดฝึกอบรมกับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เพื่อ พัฒนาศักยภาพ ด้วยค่าใช้จ่ายที่เหมาะสมคุ้มค่าSmart SMEs - กลุ่มลูกค้า SMEsarticle
ให้บริการ อบรม ที่ปรึกษา กับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมโดยเฉพาะ ทั้งการฝึก อบรมแบบ In house training และ Plublic training ซึ่งสามารถตอบสนองความต้องการได้ตามขนาดธุรกิจในแต่ละราย รวมไปถึงการให้บริการที่ปรึกษาทางธุรกิจในระดับราคาที่เหมาะสมกับปัญหาและธุรกิจของคุณ ในการ พัฒนา บุคลากร องค์กร ให้เจริญก้าวหน้าและประสบความสำเร็จ
อบรม สัมมนา สำหรับผู้ที่ต้องการใช้เวลาอย่างคุ้มค่าในการหาความรู้และพักผ่อนไปพร้อมกัน การศึกษาหาความรู้อยู่เสมอเป็นทางหนึ่งที่ทำให้เรามีความสามารถในแข่งขันสูงขึ้น แต่ในขณะเดียวกันการพักผ่อนเพื่อเติมพลังแรงกายและใจก็เป็นสิ่งจำเป็นไม่น้อยกว่ากันเลยเช่นกTrain&Travel - กลุ่มลูกค้าที่ต้องการหาความรู้และพักผ่อนไปในตัวarticle
หลักสูตร อบรม สัมมนา ในต่างจังหวัด สำหรับผู้ที่ต้องการใช้เวลาอย่างคุ้มค่าในการหาความรู้ เพื่อพัฒนาตนเองและพักผ่อนไปพร้อมกัน ปัจจุบันการแข่งขันทางธุรกิจค่อนข้างสูง การศึกษาหาความรู้อยู่เสมอเป็นทางหนึ่งที่ทำให้เรามีความสามารถในแข่งขันสูงขึ้น แต่ในขณะเดียวกันการพักผ่อนเพื่อเติมพลังแรงกายและใจก็เป็นสิ่งจำเป็นไม่น้อยกว่ากันเลยเช่นกัน
MLM & Insurance อบรม สำหรับนักธุรกิจอิสระในการสร้าง แรงบันดาลใจ และ ค้าหาพลังภายในตัวคุณให้บริการ อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนากลุ่มนักธุรกิจอิสระทั้งธุรกิจขายตรงและธุรกิจประกัน ในการสร้างแรงบันดาลใจและปลุกพลังภายในตัวคุณให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอMLM & Insurance - อบรม สัมมนา สำหรับนักธุรกิจอิสระarticle

ให้บริการ อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนากลุ่มนักธุรกิจอิสระทั้งธุรกิจขายตรงและธุรกิจประกัน ในการสร้างแรงบันดาลใจและปลุกพลังภายในตัวคุณให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ จนฝังในจิตใต้สำนึก (NLP) และ สร้างความสำเร็จให้กับคุณ

จัดฝึกอบรม สัมมนา ดูงาน ปลูกจิตสำนึก สร้างความเข้าใจ จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมCSR & Charity - จัดฝึกอบรมเพื่อสังคมและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมarticle

จัดฝึกอบรม สัมมนา ดูงาน ปลูกจิตสำนึก สร้างความเข้าใจ จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม

ให้บริการจัดฝึกอบรม เกี่ยวกับงานอดิเรก, งานบ้านและสวน เพื่อสร้างความสุขและพัฒนาความสัมพันธ์ที่ดีของครอบครัว รวมทั้งทำเป็นอาชีพเสริมHome & Hobby - ให้บริการการจัดอบรมเกี่ยวกับ งานอดิเรก,งานบ้านและสวนarticle

ให้บริการจัดฝึกอบรม เกี่ยวกับงานอดิเรก, งานบ้านและสวน เพื่อสร้างความสุขและพัฒนาความสัมพันธ์ที่ดีของครอบครัว รวมทั้งทำเป็นอาชีพเสริม

สำหรับหน่วยงานภาครัฐ ทั้ง โรงเรียน วิทยาลัย อบต อบจ เทศบาล ในการจัดฝึกอบรม เพื่อพัฒนาศักยภาพ ให้กับข้าราชการและประชาชน รวมทั้งจัดทัศนศึกษา ดูงาน Government - สำหรับหน่วยงานภาครัฐในการจัดฝึกอบรม ทัศนศึกษา ดูงานarticle

สำหรับหน่วยงานภาครัฐ ทั้ง โรงเรียน วิทยาลัย อบต อบจ เทศบาล ในการจัดฝึกอบรม เพื่อพัฒนาศักยภาพ ให้กับข้าราชการและประชาชน รวมทั้งจัดทัศนศึกษา ดูงาน

ให้บริการจัดฝึกอบรม สัมมนาและ ทีปรึกษา เพื่อพัฒนาพนักงานและผู้บริหารสำหรับบริษัทเอกชนขนาดใหญ่ทั้งรูปแบบ In house training และ Public training โดยมุ่งเน้นความเป็นมืออาชีพและสร้างความพึงพอใจสูงสุดBig Biz - ให้บริการจัดฝึกอบรม สัมมนา กับบริษัทเอกชนขนาดใหญ่article

ให้บริการจัดฝึกอบรม สัมมนาและ ทีปรึกษา เพื่อพัฒนาพนักงานและผู้บริหารสำหรับบริษัทเอกชนขนาดใหญ่ทั้งรูปแบบ In house training และ Public training โดยมุ่งเน้นความเป็นมืออาชีพและสร้างความพึงพอใจสูงสุด

Training Center - ศูนย์ฝึกอบรม ระยอง บริการห้องฝึก อบรม สัมมนา และ ประชุม พร้อมด้วยอุปกรณ์ครบครัน รวมไปถึงการบริการด้านอาหาร กาแฟสดและของว่าง ในบรรยากาศสบายๆและเป็นกันเองTraining Center - ศูนย์ฝึกอบรม ระยอง

บริการห้องฝึก อบรม สัมมนา และ ประชุม พร้อมด้วยอุปกรณ์ครบครัน รวมไปถึงการบริการด้านอาหาร กาแฟสดและของว่าง ในบรรยากาศสบายๆและเป็นกันเอง

1
[Go to top]Copyright © 2011 All Rights Reserved.
บริษัท ดูแอนด์บี จำกัด | พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ พัฒนาทรัพยากรสิ่งแวดล้อม
บริษัท ดูแอนด์บี จำกัด

สำนักงานใหญ่ : 61 ถ.สมุทรคงคา ต.ท่าประดู่ อ.เมือง จ.ระยอง 21000
ศูนย์สาขา :  หมู่บ้านปรีชา ถ.ศรีนครินทร์ จ.สมุทรปราการ

โทร. 081-4327109, 081-8465875 แฟ็กซ์. 038-611826
อีเมล :
doandbetraining@gmail.com
เว็บไซต์ : 
www.doandbetraining.com

LINE ID : doandbegreenshop