ReadyPlanet.com
dot
หลักสูตรฝึกอบรม In house training อบรมภายในองค์กร พัฒนาบุคคลากร พัฒนาองค์กร
Walk Rally & Team Building
ท่องเที่ยว เรียนรู้ ดูงาน | หลักสูตรอบรมเพื่อการเรียนรู้และผ่อนคลาย เติมเต็มพลังความคิด พลังกายและพลังใจ | พร้อมทั้งสถานที่ และ วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
Softwares ที่ปรึกษาและซอฟต์แวร์
Trainer & Adviser วิทยากร ที่ปรึกษา
ศูนย์ฝึกอบรม Training Center / บริการสถานที่จัดอบรม สัมมนา Walk Rally
โครงการดีๆ สนับสนุนผู้ประกอบการ Good & Giving for SMEs
Green Products for Green HR | เพื่อสุขภาพบุคลากร เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และสังคม | ลดค่าใช้จ่ายแฝงที่คุณไม่คาดคิดจึงประหยัดและคุ้มค่าสำหรับคุณ
สมัครสมาชิก เพื่อสิทธิพิเศษสำหรับหลักสูตรฝึกอบรม ที่ปรึกษาและซอฟต์แวร์ ในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล พัฒนาองค์กรและพัฒนาตนเอง
dot
Newsletter สมัครรับข้อมูลข่าวสาร การฝึกอบรม สัมมนา ที่ปรึกษา และซอฟต์แวร์

dot
dot
ค้นหาข้อมูล หลักสูตรฝึกอบรม ที่ปรึกษา และ ซอฟต์แวร์

dot
แบบสอบถาม เพื่อการพัฒนาการฝึกอบรม (พร้อมรับของที่ระลึก DO&BE 5 in 1)


QR Code เข้าสู่เว็ปไซท์ บริษัท ที่ปรึกษาและฝึกอบรม ดูแอนด์บี จำกัด

นวัตกรรม เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีสะอาด | KEEEN ชีวบำบัดภัณฑ์ สิ่งแวดล้อมยั่งยืน...ความสุขก็ยั่งยืน...

EDUCA งานมหกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู

ตรวจสอบสถานะการส่งสินค้าสมัครเข้าอบรม

ใบตอบรับเข้าอบรมสัมมนา
 
ชื่อบริษัท .......................................................................
ที่อยู่...............................................................................
ชื่อผู้ติดต่อประสานงาน .......................................................
ตำแหน่ง ..........................................................................
หน่วยงาน ........................................................................
เบอร์โทร .........................................................................
เบอร์โทรสาร ....................................................................
เบอร์มือถือ ......................................................................
E-mail : ........................................................................
รายชื่อผู้เข้าอบรมสัมมนา
1.ชื่อ...............................................................................ตำแหน่ง...........................................................................
E-mail : .........................................................................
2.ชื่อ..............................................................................
ตำแหน่ง..........................................................................
E-mail : .........................................................................
3.ชื่อ..............................................................................
ตำแหน่ง..........................................................................
E-mail : .........................................................................
วิธีการสมัครและชำระค่าธรรมเนียมการอบรม
1.       กรอกใบตอบรับและส่งมาให้เจ้าหน้าที่เพื่อยืนยันการสำรองที่นั่งล่วงหน้า
2.       เมื่อได้รับการยืนยันการสำรองที่นั่งจากเจ้าหน้าที่ กรุณาโอนค่าธรรมเนียมการอบรมผ่านทางระบบธนาคาร
      
     ชื่อบัญชี “ บริษัท ที่ปรึกษาและฝึกอบรม ดูแอนด์บี จำกัด ”
  • ธนาคารกสิกรไทย  สาขา ถนนจันทอุดม ระยอง   บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 356-2-58820-4
  • ธนาคารกสิกรไทย  สาขา เซ็นทรัล บางนา2 (กรุงเทพฯ)  บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 664-2-09431-7
 
เพื่อความถูกต้องครบถ้วนในการสมัคร
กรุณาส่งหลักฐานการชำระเงินพร้อมระบุหลักสูตร ชื่อ ที่อยู่ ของหน่วยงานสำหรับออกใบเสร็จ มาที่
โทรสาร 038-611826หรือ scan เอกสาร พร้อมรายละเอียดส่งมาทาง e-mail : doandbetraining@gmail.com  
 
ทางเจ้าหน้าที่จะยืนยันกลับเป็นลายลักษณ์อักษรถึงท่าน ในการสมัครที่ครบถ้วนสมบูรณ์
พร้อมกับคำแนะนำในการเตรียมตัวล่วงหน้าก่อนการเข้าอบรม
 
*ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สามารถลดหย่อนภาษีได้ 200% ตามประกาศ พ.ร.บ. ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
 

โอนเงินผ่านธนาคาร หรือ ตู้ ATM หรือ Internet-Banking

ชื่อบัญชี บริษัท ที่ปรึกษาและฝึกอบรม ดูแอนด์บี จำกัด

ธนาคาร สาขา บัญชี เลขที่
กสิกรไทย ถนนจันทอุดม ระยอง ออมทรัพย์ 356-2-58820-4
กสิกรไทย เซ็นทรัล บางนา2 ออมทรัพย์ 664-2-09431-7

กรณีหักภาษี ณ ที่จ่าย ให้ระบุที่อยู่ดังต่อไปนี้


บริษัท ที่ปรึกษาและฝึกอบรม ดูแอนด์บี จำกัด 
ที่อยู่  61 ถ.สมุทรคงคา ต.ท่าประดู่ อ.เมือง จ.ระยอง 21000
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 3-0344-5457-3

ขอขอบพระคุณทุกท่านอย่างสูง

ศุภกิจ เชี่ยวนพรัตน์
กรรมการผู้จัดการCopyright © 2011 All Rights Reserved.
บริษัท ดูแอนด์บี จำกัด | พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ พัฒนาทรัพยากรสิ่งแวดล้อม
บริษัท ดูแอนด์บี จำกัด

สำนักงานใหญ่ : 61 ถ.สมุทรคงคา ต.ท่าประดู่ อ.เมือง จ.ระยอง 21000
ศูนย์สาขา :  หมู่บ้านปรีชา ถ.ศรีนครินทร์ จ.สมุทรปราการ

โทร. 081-4327109, 081-8465875 แฟ็กซ์. 038-611826
อีเมล :
doandbetraining@gmail.com
เว็บไซต์ : 
www.doandbetraining.com

LINE ID : doandbegreenshop