ReadyPlanet.com
dot
หลักสูตรฝึกอบรม In house training อบรมภายในองค์กร พัฒนาบุคคลากร พัฒนาองค์กร
Walk Rally & Team Building
ท่องเที่ยว เรียนรู้ ดูงาน | หลักสูตรอบรมเพื่อการเรียนรู้และผ่อนคลาย เติมเต็มพลังความคิด พลังกายและพลังใจ | พร้อมทั้งสถานที่ และ วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
Softwares ที่ปรึกษาและซอฟต์แวร์
Trainer & Adviser วิทยากร ที่ปรึกษา
ศูนย์ฝึกอบรม Training Center / บริการสถานที่จัดอบรม สัมมนา Walk Rally
โครงการดีๆ สนับสนุนผู้ประกอบการ Good & Giving for SMEs
Green Products for Green HR | เพื่อสุขภาพบุคลากร เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และสังคม | ลดค่าใช้จ่ายแฝงที่คุณไม่คาดคิดจึงประหยัดและคุ้มค่าสำหรับคุณ
สมัครสมาชิก เพื่อสิทธิพิเศษสำหรับหลักสูตรฝึกอบรม ที่ปรึกษาและซอฟต์แวร์ ในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล พัฒนาองค์กรและพัฒนาตนเอง
dot
Newsletter สมัครรับข้อมูลข่าวสาร การฝึกอบรม สัมมนา ที่ปรึกษา และซอฟต์แวร์

dot
dot
ค้นหาข้อมูล หลักสูตรฝึกอบรม ที่ปรึกษา และ ซอฟต์แวร์

dot
แบบสอบถาม เพื่อการพัฒนาการฝึกอบรม (พร้อมรับของที่ระลึก DO&BE 5 in 1)


QR Code เข้าสู่เว็ปไซท์ บริษัท ที่ปรึกษาและฝึกอบรม ดูแอนด์บี จำกัด

นวัตกรรม เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีสะอาด | KEEEN ชีวบำบัดภัณฑ์ สิ่งแวดล้อมยั่งยืน...ความสุขก็ยั่งยืน...

EDUCA งานมหกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู

ตรวจสอบสถานะการส่งสินค้าDB009 Relationship&Interpersonal Development for Teamwork หลักสูตรอบรมการพัฒนาความสัมพันธ์และการสื่อสารเพื่อการทำงานเป็นทีม

DB009 Relationship&Interpersonal Development for Teamwork
หลักสูตรอบรมการพัฒนาความสัมพันธ์และการสื่อสารเพื่อการทำงานเป็นทีม

DB009I_Relationship Interpersonal Development for Teamwork_P1.pdf 

การสร้างทีมงานที่ดีในองค์กร หรือ Teamwork นั้นพื้นฐานเกิดจากการพัฒนาความสัมพันธ์โดยเฉพาะการสื่อสารระหว่างกันนั้นมีความจำเป็นอย่างยิ่ง ไม่ว่าจะเป็นระหว่างองค์กรกับพนักงาน หัวหน้ากับลูกน้อง เพื่อนร่วมงานในแต่ละส่วน ซึ่งท้ายที่สุดจะทำให้เกิดการเข้าใจตนเองและผู้อื่นอย่างแท้จริงจากภายใน ส่งผลให้องค์กรสามารถสร้างทีมงานที่ดีต่อไปได้อย่างยั่งยืน
การสร้างทีมงานที่ดีในองค์กร หรือ Teamwork นั้นพื้นฐานเกิดจากการพัฒนาความสัมพันธ์โดยเฉพาะการสื่อสารระหว่างกันนั้นมีความจำเป็นอย่างยิ่ง ไม่ว่าจะเป็นระหว่างองค์กรกับพนักงาน หัวหน้ากับลูกน้อง เพื่อนร่วมงานในแต่ละส่วน ซึ่งท้ายที่สุดจะทำให้เกิดการเข้าใจตนเองและผู้อื่นอย่างแท้จริงจากภายใน ส่งผลให้องค์กรสามารถสร้างทีมงานที่ดีต่อไปได้อย่างยั่งยืน
การสร้างทีมงานที่ดีในองค์กร หรือ Teamwork นั้นพื้นฐานเกิดจากการพัฒนาความสัมพันธ์โดยเฉพาะการสื่อสารระหว่างกันนั้นมีความจำเป็นอย่างยิ่ง ไม่ว่าจะเป็นระหว่างองค์กรกับพนักงาน หัวหน้ากับลูกน้อง เพื่อนร่วมงานในแต่ละส่วน ซึ่งท้ายที่สุดจะทำให้เกิดการเข้าใจตนเองและผู้อื่นอย่างแท้จริงจากภายใน ส่งผลให้องค์กรสามารถสร้างทีมงานที่ดีต่อไปได้อย่างยั่งยืน

 

ต้องการหลักสูตรเฉพาะหรือรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อด้านล่างนี้ได้เลยครับชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียดหลักสูตรฝึกอบรมในองค์กร (In house Training)

DB001 Creativity Thinking for Problem Solving Training Course หลักสูตรอบรมการแก้ปัญหาด้วยความคิดสร้างสรรค์
DB002 Effective Comunication Training Course หลักสูตรอบรมการสื่อสารเพื่อประสิทธิภาพคนและงานสู่ความสำเร็จ
DB003 Service Excellence Training Course หลักสูตรอบรมการบริการเป็นเลิศ เกิดได้กับทุกคนจากภายในถึงลูกค้า
DB004 Selling Skill Training Course หลักสูตรอบรมทักษะงานขายไม่เพียงแค่ยอดขาย แต่สำหรับทุกเป้าหมายที่คุณต้องการ
DB005 Save Energy Save Cost & Save to your mind Training Course หลักสูตรอบรมอนุรักษ์พลังงาน ลดต้นทุน จากจิตสำนึก
DB007 Effective Presentation Skill Training Course หลักสูตรอบรมเพิ่มศักยภาพของคุณด้วยสุดยอดการนำเสนอ
DB008 Modern Managerial Skill Training Course หลักสูตรอบรมผู้นำผู้บริหารยุคใหม่
DB011 Attitude & Motivation to Success
DB012 Effective Selling Skill Training Course หลักสูตรอบรมการเพิ่มประสิทธิภาพงานขาย
DB013 Negotiation Skill หลักสูตรทักษะการเจรจาต่อรอง “ Effective Win-Win Negotiation ”
DB014 Professional Service Skill หลักสูตรอบรมการบริการมืออาชีพคุณก็เป็นได้
DB015 Ideas to Success หลักสูตรอบรมจุดประกายความคิดพิชิตความสำเร็จ
DB016 Effective Supervisory Skills หลักสูตรทักษะผู้นำและหัวหน้างานCopyright © 2011 All Rights Reserved.
บริษัท ดูแอนด์บี จำกัด | พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ พัฒนาทรัพยากรสิ่งแวดล้อม
บริษัท ดูแอนด์บี จำกัด

สำนักงานใหญ่ : 61 ถ.สมุทรคงคา ต.ท่าประดู่ อ.เมือง จ.ระยอง 21000
ศูนย์สาขา :  หมู่บ้านปรีชา ถ.ศรีนครินทร์ จ.สมุทรปราการ

โทร. 081-4327109, 081-8465875 แฟ็กซ์. 038-611826
อีเมล :
doandbetraining@gmail.com
เว็บไซต์ : 
www.doandbetraining.com

LINE ID : doandbegreenshop