ReadyPlanet.com
dot
หลักสูตรฝึกอบรม In house training อบรมภายในองค์กร พัฒนาบุคคลากร พัฒนาองค์กร
Walk Rally & Team Building
ท่องเที่ยว เรียนรู้ ดูงาน | หลักสูตรอบรมเพื่อการเรียนรู้และผ่อนคลาย เติมเต็มพลังความคิด พลังกายและพลังใจ | พร้อมทั้งสถานที่ และ วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
Softwares ที่ปรึกษาและซอฟต์แวร์
Trainer & Adviser วิทยากร ที่ปรึกษา
ศูนย์ฝึกอบรม Training Center / บริการสถานที่จัดอบรม สัมมนา Walk Rally
โครงการดีๆ สนับสนุนผู้ประกอบการ Good & Giving for SMEs
Green Products for Green HR | เพื่อสุขภาพบุคลากร เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และสังคม | ลดค่าใช้จ่ายแฝงที่คุณไม่คาดคิดจึงประหยัดและคุ้มค่าสำหรับคุณ
สมัครสมาชิก เพื่อสิทธิพิเศษสำหรับหลักสูตรฝึกอบรม ที่ปรึกษาและซอฟต์แวร์ ในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล พัฒนาองค์กรและพัฒนาตนเอง
dot
Newsletter สมัครรับข้อมูลข่าวสาร การฝึกอบรม สัมมนา ที่ปรึกษา และซอฟต์แวร์

dot
dot
ค้นหาข้อมูล หลักสูตรฝึกอบรม ที่ปรึกษา และ ซอฟต์แวร์

dot
แบบสอบถาม เพื่อการพัฒนาการฝึกอบรม (พร้อมรับของที่ระลึก DO&BE 5 in 1)


QR Code เข้าสู่เว็ปไซท์ บริษัท ที่ปรึกษาและฝึกอบรม ดูแอนด์บี จำกัด

นวัตกรรม เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีสะอาด | KEEEN ชีวบำบัดภัณฑ์ สิ่งแวดล้อมยั่งยืน...ความสุขก็ยั่งยืน...

EDUCA งานมหกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู

ตรวจสอบสถานะการส่งสินค้าDB011 Attitude & Motivation to Success

DB011 Attitude & Motivation to Success
หลักสูตรทัศนคติและแรงจูงใจสู่ความสำเร็จ

DB011_Attitude & Motivation to Success P1.pdf 

ทุกคนในองค์กร ทั้งภาครัฐ และ เอกชน ต่างทราบกันดีอยู่แล้วว่า ภาวะความเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกอย่างรวดเร็ว ทำให้เกิดสภาพการแข่งขัน การพัฒนา และ ความเจริญเติบโตขององค์กร แต่ในขณะเดียวกัน สมาชิกขององค์กร ไม่ว่าอยู่ในตำแหน่งใด ระดับใด หน้าที่รับผิดชอบใด เกิดสภาวะที่คล้ายคลึงกัน สภาวะเหล่านั้นคือ การมีทัศนคติที่เป็นลบ ขาดจิตสำนึกในการทำงาน และ ขาดแรงจูงใจในการทำงาน หลักสูตรดังกล่าว ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน สร้างความเข้าใจตนเองและผู้อื่นในด้านต่างๆ สามารถกระตุ้นพลังในตนเองเพื่อสร้างสรรค์ผลงานอย่างมืออาชีพ
ทุกคนในองค์กร ทั้งภาครัฐ และ เอกชน ต่างทราบกันดีอยู่แล้วว่า ภาวะความเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกอย่างรวดเร็ว ทำให้เกิดสภาพการแข่งขัน การพัฒนา และ ความเจริญเติบโตขององค์กร แต่ในขณะเดียวกัน สมาชิกขององค์กร ไม่ว่าอยู่ในตำแหน่งใด ระดับใด หน้าที่รับผิดชอบใด เกิดสภาวะที่คล้ายคลึงกัน สภาวะเหล่านั้นคือ การมีทัศนคติที่เป็นลบ ขาดจิตสำนึกในการทำงาน และ ขาดแรงจูงใจในการทำงาน หลักสูตรดังกล่าว ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน สร้างความเข้าใจตนเองและผู้อื่นในด้านต่างๆ สามารถกระตุ้นพลังในตนเองเพื่อสร้างสรรค์ผลงานอย่างมืออาชีพ

Course DB012I : Effective Selling Skill | ปัจจุบันนี้ การสร้างความแตกต่างที่โดดเด่นของสินค้าในประเภทเดียวกันมีความยากลำบากมากขึ้น ดังนั้น ทีมขายที่มีประสิทธิภาพจึงเป็นหัวใจสำคัญใน การสร้างยอดขายของบริษัท โดยนักขายเองต้องมีความเข้าใจถึงคุณลักษณะของนักขายที่ดี การค้นหากลุ่มเป้าหมาย มีการเตรียมตัวและวางแผน ก่อนเข้าพบลูกค้า รวมทั้งการนำเสนอสินค้าอย่างมืออาชีพที่ใช้ปัญหาและความต้องการของลูกค้าเป็นตัวนำ สำหรับทักษะในการปิดการขายที่มีประสิทธิภาพก็มีความสำคัญเช่นกัน โดยเฉพาะกระบวนการติดตามลูกค้าที่ไม่สามารถปิดการขายในทันทีเมื่อลูกค้ามีความประทับใจในตัวนักขายแล้ว การสร้างความสัมพันธ์ระยะยาวเพื่อเพิ่มยอดขายและขอให้ลูกค้าแนะนำลูกค้าใหม่เป็นสิ่งที่ทำได้ไม่ยาก
ต้องการหลักสูตรเฉพาะหรือรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อด้านล่างนี้ได้เลยครับชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียดหลักสูตรฝึกอบรมในองค์กร (In house Training)

DB001 Creativity Thinking for Problem Solving Training Course หลักสูตรอบรมการแก้ปัญหาด้วยความคิดสร้างสรรค์
DB002 Effective Comunication Training Course หลักสูตรอบรมการสื่อสารเพื่อประสิทธิภาพคนและงานสู่ความสำเร็จ
DB003 Service Excellence Training Course หลักสูตรอบรมการบริการเป็นเลิศ เกิดได้กับทุกคนจากภายในถึงลูกค้า
DB004 Selling Skill Training Course หลักสูตรอบรมทักษะงานขายไม่เพียงแค่ยอดขาย แต่สำหรับทุกเป้าหมายที่คุณต้องการ
DB005 Save Energy Save Cost & Save to your mind Training Course หลักสูตรอบรมอนุรักษ์พลังงาน ลดต้นทุน จากจิตสำนึก
DB007 Effective Presentation Skill Training Course หลักสูตรอบรมเพิ่มศักยภาพของคุณด้วยสุดยอดการนำเสนอ
DB008 Modern Managerial Skill Training Course หลักสูตรอบรมผู้นำผู้บริหารยุคใหม่
DB009 Relationship&Interpersonal Development for Teamwork หลักสูตรอบรมการพัฒนาความสัมพันธ์และการสื่อสารเพื่อการทำงานเป็นทีม
DB012 Effective Selling Skill Training Course หลักสูตรอบรมการเพิ่มประสิทธิภาพงานขาย
DB013 Negotiation Skill หลักสูตรทักษะการเจรจาต่อรอง “ Effective Win-Win Negotiation ”
DB014 Professional Service Skill หลักสูตรอบรมการบริการมืออาชีพคุณก็เป็นได้
DB015 Ideas to Success หลักสูตรอบรมจุดประกายความคิดพิชิตความสำเร็จ
DB016 Effective Supervisory Skills หลักสูตรทักษะผู้นำและหัวหน้างานCopyright © 2011 All Rights Reserved.
บริษัท ดูแอนด์บี จำกัด | พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ พัฒนาทรัพยากรสิ่งแวดล้อม
บริษัท ดูแอนด์บี จำกัด

สำนักงานใหญ่ : 61 ถ.สมุทรคงคา ต.ท่าประดู่ อ.เมือง จ.ระยอง 21000
ศูนย์สาขา :  หมู่บ้านปรีชา ถ.ศรีนครินทร์ จ.สมุทรปราการ

โทร. 081-4327109, 081-8465875 แฟ็กซ์. 038-611826
อีเมล :
doandbetraining@gmail.com
เว็บไซต์ : 
www.doandbetraining.com

LINE ID : doandbegreenshop