ReadyPlanet.com
dot
หลักสูตรฝึกอบรม In house training อบรมภายในองค์กร พัฒนาบุคคลากร พัฒนาองค์กร
Walk Rally & Team Building
ท่องเที่ยว เรียนรู้ ดูงาน | หลักสูตรอบรมเพื่อการเรียนรู้และผ่อนคลาย เติมเต็มพลังความคิด พลังกายและพลังใจ | พร้อมทั้งสถานที่ และ วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
Softwares ที่ปรึกษาและซอฟต์แวร์
Trainer & Adviser วิทยากร ที่ปรึกษา
ศูนย์ฝึกอบรม Training Center / บริการสถานที่จัดอบรม สัมมนา Walk Rally
โครงการดีๆ สนับสนุนผู้ประกอบการ Good & Giving for SMEs
Green Products for Green HR | เพื่อสุขภาพบุคลากร เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และสังคม | ลดค่าใช้จ่ายแฝงที่คุณไม่คาดคิดจึงประหยัดและคุ้มค่าสำหรับคุณ
สมัครสมาชิก เพื่อสิทธิพิเศษสำหรับหลักสูตรฝึกอบรม ที่ปรึกษาและซอฟต์แวร์ ในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล พัฒนาองค์กรและพัฒนาตนเอง
dot
Newsletter สมัครรับข้อมูลข่าวสาร การฝึกอบรม สัมมนา ที่ปรึกษา และซอฟต์แวร์

dot
dot
ค้นหาข้อมูล หลักสูตรฝึกอบรม ที่ปรึกษา และ ซอฟต์แวร์

dot
แบบสอบถาม เพื่อการพัฒนาการฝึกอบรม (พร้อมรับของที่ระลึก DO&BE 5 in 1)


QR Code เข้าสู่เว็ปไซท์ บริษัท ที่ปรึกษาและฝึกอบรม ดูแอนด์บี จำกัด

นวัตกรรม เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีสะอาด | KEEEN ชีวบำบัดภัณฑ์ สิ่งแวดล้อมยั่งยืน...ความสุขก็ยั่งยืน...

EDUCA งานมหกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู

ตรวจสอบสถานะการส่งสินค้าDB014 Professional Service Skill หลักสูตรอบรมการบริการมืออาชีพคุณก็เป็นได้

Course DB014
Professional Service Skill หลักสูตรอบรมการบริการมืออาชีพคุณก็เป็นได้

DB014_Professional Service Skill.pdf 

การพัฒนาทักษะด้านการบริการมืออาชีพ ด้วยการสร้างสัมพันธ์ภาพในที่ทำงานและการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
เพื่อส่งเสริมนโยบายด้านการบริการลูกค้า การทำงานอย่างมืออาชีพจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องปรับปรุงตนเองให้พร้อมอยู่เสมอ เพื่อตอบสนองตนเอง ลูกค้า และ ทีมงาน ดังนั้น คุณสมบัติเชิงบวกเพื่อให้เป็นที่ยอมรับในสายตาผู้อื่น และควรมีคุณสมบัติ ที่พิเศษกว่า เช่น ความสามารถที่โดดเด่น นอกจากประสบการณ์ และความสามารถในหน้าที่การงานแล้ว จะต้องมีสามารถในการติดต่อสื่อสาร ทัศนคติเชิงบวกต่อลูกค้า หัวหน้างาน เพื่อนร่วมงาน และทีมงาน  เป็นต้น การเรียนรู้ตนเอง การเรียนรู้ผู้อื่น และสภาพแวดล้อมรอบตัวเราเอง มีความจำเป็นต่อการทำงานเป็นทีม และทำงานอย่างมืออาชีพ
เพื่อส่งเสริมนโยบายด้านการบริการลูกค้า การทำงานอย่างมืออาชีพจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องปรับปรุงตนเองให้พร้อมอยู่เสมอ เพื่อตอบสนองตนเอง ลูกค้า และ ทีมงาน ดังนั้น คุณสมบัติเชิงบวกเพื่อให้เป็นที่ยอมรับในสายตาผู้อื่น และควรมีคุณสมบัติ ที่พิเศษกว่า เช่น ความสามารถที่โดดเด่น นอกจากประสบการณ์ และความสามารถในหน้าที่การงานแล้ว จะต้องมีสามารถในการติดต่อสื่อสาร ทัศนคติเชิงบวกต่อลูกค้า หัวหน้างาน เพื่อนร่วมงาน และทีมงาน  เป็นต้น การเรียนรู้ตนเอง การเรียนรู้ผู้อื่น และสภาพแวดล้อมรอบตัวเราเอง มีความจำเป็นต่อการทำงานเป็นทีม และทำงานอย่างมืออาชีพ
เพื่อส่งเสริมนโยบายด้านการบริการลูกค้า การทำงานอย่างมืออาชีพจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องปรับปรุงตนเองให้พร้อมอยู่เสมอ เพื่อตอบสนองตนเอง ลูกค้า และ ทีมงาน ดังนั้น คุณสมบัติเชิงบวกเพื่อให้เป็นที่ยอมรับในสายตาผู้อื่น และควรมีคุณสมบัติ ที่พิเศษกว่า เช่น ความสามารถที่โดดเด่น นอกจากประสบการณ์ และความสามารถในหน้าที่การงานแล้ว จะต้องมีสามารถในการติดต่อสื่อสาร ทัศนคติเชิงบวกต่อลูกค้า หัวหน้างาน เพื่อนร่วมงาน และทีมงาน  เป็นต้น การเรียนรู้ตนเอง การเรียนรู้ผู้อื่น และสภาพแวดล้อมรอบตัวเราเอง มีความจำเป็นต่อการทำงานเป็นทีม และทำงานอย่างมืออาชีพ
บริษัท ที่ปรึกษาและฝึกอบรม ดูแอนด์บี จำกัด - โทร 0814327109

ต้องการหลักสูตรเฉพาะหรือรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อด้านล่างนี้ได้เลยชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียดหลักสูตรฝึกอบรมในองค์กร (In house Training)

DB001 Creativity Thinking for Problem Solving Training Course หลักสูตรอบรมการแก้ปัญหาด้วยความคิดสร้างสรรค์
DB002 Effective Comunication Training Course หลักสูตรอบรมการสื่อสารเพื่อประสิทธิภาพคนและงานสู่ความสำเร็จ
DB003 Service Excellence Training Course หลักสูตรอบรมการบริการเป็นเลิศ เกิดได้กับทุกคนจากภายในถึงลูกค้า
DB004 Selling Skill Training Course หลักสูตรอบรมทักษะงานขายไม่เพียงแค่ยอดขาย แต่สำหรับทุกเป้าหมายที่คุณต้องการ
DB005 Save Energy Save Cost & Save to your mind Training Course หลักสูตรอบรมอนุรักษ์พลังงาน ลดต้นทุน จากจิตสำนึก
DB007 Effective Presentation Skill Training Course หลักสูตรอบรมเพิ่มศักยภาพของคุณด้วยสุดยอดการนำเสนอ
DB008 Modern Managerial Skill Training Course หลักสูตรอบรมผู้นำผู้บริหารยุคใหม่
DB009 Relationship&Interpersonal Development for Teamwork หลักสูตรอบรมการพัฒนาความสัมพันธ์และการสื่อสารเพื่อการทำงานเป็นทีม
DB011 Attitude & Motivation to Success
DB012 Effective Selling Skill Training Course หลักสูตรอบรมการเพิ่มประสิทธิภาพงานขาย
DB013 Negotiation Skill หลักสูตรทักษะการเจรจาต่อรอง “ Effective Win-Win Negotiation ”
DB015 Ideas to Success หลักสูตรอบรมจุดประกายความคิดพิชิตความสำเร็จ
DB016 Effective Supervisory Skills หลักสูตรทักษะผู้นำและหัวหน้างานCopyright © 2011 All Rights Reserved.
บริษัท ดูแอนด์บี จำกัด | พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ พัฒนาทรัพยากรสิ่งแวดล้อม
บริษัท ดูแอนด์บี จำกัด

สำนักงานใหญ่ : 61 ถ.สมุทรคงคา ต.ท่าประดู่ อ.เมือง จ.ระยอง 21000
ศูนย์สาขา :  หมู่บ้านปรีชา ถ.ศรีนครินทร์ จ.สมุทรปราการ

โทร. 081-4327109, 081-8465875 แฟ็กซ์. 038-611826
อีเมล :
doandbetraining@gmail.com
เว็บไซต์ : 
www.doandbetraining.com

LINE ID : doandbegreenshop