ReadyPlanet.com
dot
หลักสูตรฝึกอบรม In house training อบรมภายในองค์กร พัฒนาบุคคลากร พัฒนาองค์กร
Walk Rally & Team Building
ท่องเที่ยว เรียนรู้ ดูงาน | หลักสูตรอบรมเพื่อการเรียนรู้และผ่อนคลาย เติมเต็มพลังความคิด พลังกายและพลังใจ | พร้อมทั้งสถานที่ และ วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
Softwares ที่ปรึกษาและซอฟต์แวร์
Trainer & Adviser วิทยากร ที่ปรึกษา
ศูนย์ฝึกอบรม Training Center / บริการสถานที่จัดอบรม สัมมนา Walk Rally
โครงการดีๆ สนับสนุนผู้ประกอบการ Good & Giving for SMEs
Green Products for Green HR | เพื่อสุขภาพบุคลากร เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และสังคม | ลดค่าใช้จ่ายแฝงที่คุณไม่คาดคิดจึงประหยัดและคุ้มค่าสำหรับคุณ
สมัครสมาชิก เพื่อสิทธิพิเศษสำหรับหลักสูตรฝึกอบรม ที่ปรึกษาและซอฟต์แวร์ ในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล พัฒนาองค์กรและพัฒนาตนเอง
dot
Newsletter สมัครรับข้อมูลข่าวสาร การฝึกอบรม สัมมนา ที่ปรึกษา และซอฟต์แวร์

dot
dot
ค้นหาข้อมูล หลักสูตรฝึกอบรม ที่ปรึกษา และ ซอฟต์แวร์

dot
แบบสอบถาม เพื่อการพัฒนาการฝึกอบรม (พร้อมรับของที่ระลึก DO&BE 5 in 1)


QR Code เข้าสู่เว็ปไซท์ บริษัท ที่ปรึกษาและฝึกอบรม ดูแอนด์บี จำกัด

นวัตกรรม เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีสะอาด | KEEEN ชีวบำบัดภัณฑ์ สิ่งแวดล้อมยั่งยืน...ความสุขก็ยั่งยืน...

EDUCA งานมหกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู

ตรวจสอบสถานะการส่งสินค้ากระดานกรีนบอร์ด กระดานไวท์บอร์ด เพื่อสุขภาพ article

กระดานกรีนบอร์ด กระดานไวท์บอร์ด เพื่อสุขภาพ
Healthy Boards | Teacher Boards 

ไร้ฝุ่น ไร้เงาสะท้อน
เพื่อห้องเรียน ห้องประชุมที่สะอาดไร้ฝุ่น ถนอมสายตา เพื่อสุขภาพบุคลากร

กระดานกรีนบอร์ด กระดานไวท์บอร์ด | Healthy Boards | Teacher Boards | เพื่อสุขภาพบุคลากร ไร้ฝุ่น ไร้เงาสะท้อน | เพื่อห้องเรียน ห้องประชุม ที่สะอาดไร้ฝุ่นและถนอมสายตา

 

ปัญหาเหล่านี้จะหมดไป
กระดานชอลค์ ฝุ่น เป็นอันตรายต่อระบบ ทางเดินหายใจ
เพราะประกอบไปด้วยสารจากโลหะ หนักหลายชนิด เช่น Lead, copper, Manganese,
Cadmium, Asbestos, Chrome สาเหตุของโรคภูมิแพ้ เรื้อรัง

กระดานที่ใช้ทั่วไปเป็นกระดานที่มีพื้นผิวหน้าเงาวาว “GLOSSY” ทำให้เกิดการสะท้อนแสง
ไม่สามารถมองเห็นได้ อย่างทั่วทุกมุมห้อง
ทำให้นักเรียนเสียสายตา เมื่อต้องจ้องเพ่ง ดูกระดานเป็นเวลานาน

ปัญหาเหล่านี้จะหมดไป | กระดานชอลค์ ฝุ่น เป็นอันตรายต่อระบบ ทางเดินหายใจ | กระดานที่ใช้ทั่วไปเป็นกระดานที่มีพื้นผิวหน้าเงาวาว “GLOSSY” ทำให้เกิดการสะท้อนแสง ทำให้นักเรียนเสียสายตา เมื่อต้องจ้องเพ่ง ดูกระดานเป็นเวลานาน
ภาพตัวอย่างกระดานไวท์บอร์ดทั่วไปที่มีแสงสะท้อน

 

ด้วยนวัตกรรมใหม่ จากโครงการกระดานเพื่อสุขภาพเพื่อคุณครูและนักเรียน โดยการใช้กระดานและชอล์คน้ำเพื่อสุขภาพ สำหรับเขียนและเป็นจอฉายโปรเจ็คเตอร์
แบบ 2 in 1

กระดานไวท์บอร์ด และ กระดานกรีนบอร์ด

  • Clean Air และ Clean Room ห้องเรียนสะอาดปราศจากฝุ่นและสารเคมี รักษาสภาพอากาศที่ใช้ หายใจไร้กลิ่นเหม็นของสารเคมีภายในห้องเรียน
  • เขียนง่าย ลงง่าย ทั้งเปียกและแห้ง ดูแลรักษางาน ทนทาน ใช้งานได้ยาว นานกว่ากระดานชนิด อื่นๆ ไม่ทิ้งคราบสกปรก ไร้ฝุ่น ใช้ร่วมกับชอล์คน้ำ สามารถมองเห็นชัดเจน ชอล์คมีหลายสี ผิว หน้ากระดานไม่วาวสะท้อนแสง ไม่แสบและไม่ระคายเคืองต่อสายตา มองเห็นได้ในระยะไกล ชัดเจนกว่า

  

  • Green Board มีทั้งเส้นตาราง ช่วยในการวางตำแหน่งการเขียนได้สะดวก
  • White Board ใช้ได้ทั้งเขียนและเป็นจอมอนิเตอร์ ฉายโปรเจคเตอร์ได้ ช่วยลดค่าใช้จ่ายค่าจอลง ไป และไม่เกะกะ ใช้เขียนสอนและฉายภาพได้
  • White & Green Board มีความยาวตลอดแผ่น 4.88 เมตร ไม่มีรอยต่อ เขียนไม่สะดุด ใช้งานได้ เต็มพื้นที่ คุ้มค่า ประหยัด และปลอดภัย

คุณสมบัติพิเศษ

 โครงสร้าง Body ทำจากใยไม้ผ่านการ อัดด้วยความหนาแน่นสูง หนา 6.00 มิล ขัดผิวเรียบ 
    ทั้งสองด้าน ควบคุม ปริมาณสาร Formaldehyed ตามมาตรฐานสากล

 ผนึกด้วยแผ่น “พลาสติกสังเคราะห์” ที่ทนทานต่องานเขียนอย่างหนัก เป็นเวลานาน

 ใส่กรอบด้วยอลูมิเนียมสีอบขาวมีรางวาง ปากกา ยาวตลอดแผ่น Seal รอบขอบทั้งสี่ด้านกันชื้น

 ติดตั้งง่าย สวยงาม ประหยัดกว่าการใช้แผ่นกระดานชนิดอื่น

 มีแผ่นติดประกาศ Bulletin ทั้งสองข้าง Body เป็นโฟมอัดแน่น ผนึก ด้วยแผ่นกันน้ำทั้งสองด้าน
     และกรุผิวหน้าด้วยแผ่นผ้าสักหลาดอย่างดีสามารถใช้ แม็กซ์ ยึดแผ่นกระดาษและถอนออกง่าย
     ทนทาน สวยงาม

ข้อเปรียบเทียบความแตกต่าง
กระดานเพื่อสุขภาพและชอล์คน้ำเพื่อสุขภาพกับกระดานทั่วไป
 

1. กระดานที่ใช้ทั่วไปเป็นกระดานที่มีพื้นผิวหน้าเงาวาว “GLOSSY” ทำให้เกิดการ สะท้อนแสงไม่สามารถมองเห็นได้ อย่างทั่วทุกมุมห้องทำให้นักเรียนเสียสายตา เมื่อต้องจ้องเพ่ง ดูกระดานเป็นเวลานาน 1. กระดานที่มีพื้นผิวหน้าชนิด MATT ไม่สะท้อนแสงมองเห็นได้ชัดเจนไม่ทำ ให้เสียสายตาสามารถมองเห็นได้อย่างทั่วถึงทุกมุมห้อง บอร์ดสีขาวยังใช้เป็นจอ ฉายโปรเจ็คเตอร์ได้อีกด้วย ประหยัดเงินค่าซื้อจอ
2. กระดานไวท์บอร์ดทั่วไปพื้นผิวกระดานเสียง่ายคำนวนแล้ว สิ้นเปลืองเนื่องจาก ผิวหน้าของกระดานไวทบ์อรด์ทั่วไปไมได้ออกแบบไว้เพื่อใช้เป็นกระดานสำหรับ สื่อสารสอนโดยตรง แต่เนื่องจากเป็นวัสดุหาได้ง่ายจึงจำต้องทนใช้ทั้งที่ทราบถึง ผลเสียต่อผู้ใช้ตามหลักวิชาการ 2. วัสดุที่นำมาทำผิวหน้ากระดานไวท์บอร์ด เป็นพลาสติกสังเคราะห์พิเศษ ใช้ สำหรับทำกระดานบอร์ดโดยเฉพาะ ผิวหน้าของแผ่นมีความคงทน และทนทานต่อ การขีดเขียนมากกว่าแผ่นโฟเมก้าและแผ่นไวท์บอร์ดทั่วไป แผ่นบอร์ดสีเขียว มี เส้นตารางสี่เหลี่ยมช่วยในการวาด-เขียน
3. ผิวหน้าของกระดานไวท์บอร์ดทั่วไปใช้งานไม่นานจะเริ่มลบยากขึ้นเรื่อยๆ และ คงเหลือคราบติดกระดานสกปรก ยิ่งใช้น้ำมันสน แอกอฮอลล์ หรือสารโซเวนท์ ตัวทำละลายสี ก็จะยิ่ง กัดผิวหน้าของกระดานให้ เสียหายไปเรื่อยๆ 3. ผิวหน้าของกระดานเพื่อสุขภาพ ทนต่อทินเน่อร์ สารโซเวนท์น้ำมันสนและ แอลกอฮอลล์ ผิวหน้าของกระดานเพื่อสุขภาพ มีความมันและลื่นทำให้เขียนง่าย ลบง่าย สามารถลบได้ทั้งเปียกและแห้ง ออกแบบเพื่อรักษาสุขภาพที่ดี ใช้คู่กับ ปากกาชอล์คน้ำปลอดภัยไร้ฝุ่นไร้สารพิษ
4. เมื่อต้องการกระดานแผ่นใหญ่จะต้องนำไม้อัดสองแผ่นมาชนต่อกันเกิดรอย ต่อตรงกลางแผ่นทำให้เกิดการเขียนสะดุด และใช้งานลำบาก 4. กระดานเพื่อสุขภาพออกแบบมาเป็นแผ่นใหญ่่ มีความยาวตลอดแผ่นถึง 4.88 เมตร ไร้รอยต่อทำใหมี้พื้นที่ใช้งานต่อเนื่องเขียนไม่สะดุด
5. บำรุงรักษายาก ทำความสะอาดยาก และต้องใช้น้ำยาเคมีช่วยในการทำความ สะอาด ซึ่งเป็นอันตรายต่อนักเรียน ครู และสิ่งแวดล้อม 5. บำรุงรักษาและทำความสะอาดง่าย ไม่ต้องใช้สารเคมีหรือสารทำละลายที่เป็น อันตรายต่อสุขภาพของ นักเรียน ครู และสิ่งแวดล้อม
6. ปากกาเคมีทั่วไป มีกลิ่นเหม็น และมีสีที่ไม่ชัดเจนเนื่องจากใช้สีผสมกับสาร ตัวทำ ละลาย สิ้นเปลืองเนื่องจากสีและหัวปากกาแห้งบ่อยๆ ซึ่งเกิดจากการ ระเหยตัวเร็วของ สารโซเวนท์เป็นสารที่ทำอันตรายต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะอยู่ในห้องแอร์ จะต้องสูดดมเป็นเวลานานๆ อาจทำให้เกิดการวิงเวียน อาเจียน เป็นอัตรายต่อระบบทางเดินหายใจและเป็นต้นเหตุของโรคภูมิแพ้ และมะเร็ง 6. ปากกาชอล์คน้ำ ถือเป็นนวตกรรมใหม่ในวงการสื่อการสอน มีสีสรรสวยงาม ให้ใช้อย่างจุใจ ไร้สารพิษ เขียนบนวัสดุต่างๆ ได้มากมาย เช่น บนแผ่นกระจก แผ่นโลหะ หรือบนวัสดุที่มีผิวเรียบต่างๆ ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและ สิ่งแวดล้อม ปากกาชอล์คน้ำสามารถเติมน้ำชอล์คได้ และน้ำชอล์คนี้สามารถลบ ออกจากผิวหนังได้โดยการเช็ดด้วยผ้าแห้งธรรมดา หรือล้างออกได้ง่ายด้วยน้ำ เปล่า ไม่เหลือคราบสีติดมือ
7. ปากกาเคมีแห้งเร็ว สิ้นเปลือง เนื่องจากเนื้อสีผสมด้วยสารทำละลายจึงทำ ให้หัวปากกาแห้งง่ายและไม่สามารถเปลี่ยนหัวปากกาได้ ต้องทิ้งปากกาไปทำ ให้เกิดการสิ้นเปลืองมาก 7. ปากกาชอล์คน้ำ ประหยัดกว่าเพราะสามารถเปลี่ยนหัวปากกาได้ตลอดอายุ การใช้งานนานกว่า 2 ปี มีอะไหล่หัวปากกาตัดปัญหา การทิ้งด้ามเนื่องจากไม่ได้ เปิดใช้งานเป็นเวลานานหลายสัปดาห์ไม่สิ้นเปลือง
8. ปากกาเคมีมีปญั หาเรื่องสิ่งแวดลอ้ ม เมื่อลบมีเศษผงหมึกเคมีเลอะเป็นฝุ่น ละเอียดฟุ้งในอากาศ และเป็นคราบบนกระดาน หมึกติดมือและมีกลิ่นฉุนทำลาย บรรยากาศและมลภาวะอากาศเป็นพิษในห้องเรียน 8. รักษาสภาวะอากาศที่สดชื่นสะอาด ห้องเรียนสะอาด ปราศจากฝุ่นเคมีไม่มี มลภาวะจากการใช้ชอล์คและกระดาน สร้างบรรยากาศในห้องเรียนรักษ์ สิ่งแวดล้อม ถนอมสุขภาพ ประหยัดค่าใช้จ่าย

เหตุที่ยังมีการใช้กระดานไวท์บอร์ดที่มีผิวเงาวาวสะท้อนแสงสูงทำกระดานหน้าชั้นเรียน
ทั้งๆ ที่รู้ว่ามีผลเสียกระทบต่อสายตาของนักเรียน เนื่องจากเมื่อก่อนยังไม่สามารถหาวัสดุที่ดีกว่านี้ได้
ปัจจุบันปัญหาเหล่านี้ได้หมดไปแล้ว ติดต่อเราด้านล่างได้เลยค่ะ

ตัวอย่างการใช้งานกระดารเพื่อสุขภาพและปากกาไวท์บอร์ด CSR Water Chalk

เมนูอาหารสำหรับนักเรียนอนุบาล ด้วยกระดานเพื่อสุขภาพและปากกาไวท์บอร์ด CSR Water Chalk
เมนูอาหารสำหรับนักเรียนอนุบาล
ด้วยกระดานเพื่อสุขภาพและปากกาไวท์บอร์ด CSR Water Chalk

กระดานไวท์บอร์ด Healthy Board ไร้แสงสะท้อน
ใช้ได้ทั้งเขียนร่วมกับปากกา CSR Water Chalk และ ฉายโปรเจ็คเตอร์

 

CSR Water Chalk
ปากกาไวท์บอร์ด ชอล์กน้ำ ไร้กลิ่นฉุน ไร้ฝุ่น
www.csrwaterchalk.comชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียด
เครื่องเขียน อุปกรณ์สำนักงาน ห้องเรียน ห้องประชุม ห้องสัมมนา เป็นมิตรต่อบุคลากรและสิ่งแวดล้อม

Gift Set | ชุดของขวัญ
ไอเดีย ตกแต่งบ้าน ด้วย กระดานดำ article
สาธิตการลบ จากการเขียนด้วยปากกาไวท์บอร์ดไร้กลิ่นฉุน ไร้ฝุ่นผง CSR Water Chalk ลบสะอาดไม่ทิ้งคราบ article
สาธิตการใช้ปากกาไวท์บอร์ดไร้กลิ่นฉุน ไร้ฝุ่น CSR Water Chalk
VDO แนะนำปากกาไวท์บอร์ดเพื่อสุขภาพ ไร้กลิ่นฉุน ไร้ฝุ่นผงเคมี article
ปากกาไวท์บอร์ด | ชอล์คน้ำ | ปลอดสารพิษ ไร้กลิ่น ไร้ฝุ่น articleCopyright © 2011 All Rights Reserved.
บริษัท ดูแอนด์บี จำกัด | พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ พัฒนาทรัพยากรสิ่งแวดล้อม
บริษัท ดูแอนด์บี จำกัด

สำนักงานใหญ่ : 61 ถ.สมุทรคงคา ต.ท่าประดู่ อ.เมือง จ.ระยอง 21000
ศูนย์สาขา :  หมู่บ้านปรีชา ถ.ศรีนครินทร์ จ.สมุทรปราการ

โทร. 081-4327109, 081-8465875 แฟ็กซ์. 038-611826
อีเมล :
doandbetraining@gmail.com
เว็บไซต์ : 
www.doandbetraining.com

LINE ID : doandbegreenshop