ReadyPlanet.com


เจาะลึก โฮสเทล โรงแรมขนาดเล็กธุรกิจที่พักแนวใหม่ที่กำลังได้รับความนิยม


     โฮสเทล (Hostel) คือ ที่พักนักท่องเที่ยวราคาประหยัด และมี Facilities ต่างๆ มีอยู่อย่างจำกัด รวมถึงบริการต่างๆด้วย ซึ่งนั่นก็เพราะต้องลดต้นทุน

     ทำไม?โรงแรมขนาดเล็ก อย่างโฮสเทล จึงเป็นเทรนด์ธุรกิจที่พักแนวใหม่ที่กำลังได้รับความนิยม จากนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างประเทศที่หันมาใช้บริการพักตามโรงแรมขนาดเล็ก เช่น โฮสเทล หรือ บูติค เพิ่มมากขึ้น จากผลสำรวจผู้เดินทางเกินครึ่งยอมรับว่า เกณฑ์การเลือกที่พักจะต้องเป็นที่พักที่มีความสวยงาม ที่สามารถถ่ายรูปแล้วอัพโหลดลงโซเชียลมีเดียของตนเองได้ ตอบโจทย์พฤติกรรมและไลฟ์สไตล์มากขึ้น ทั้งทางด้านศิลปะ วัฒนธรรม และความนิยมท้องถิ่น

เทคนิคการลงทุนในธุรกิจโรงแรมขนาดเล็กโฮสเทล (Hostel)

     ด้านการลงทุนธุรกิจที่เป็นโรงแรมขนาดเล็ก อย่าง โฮสเทล ได้รับความนิยมจากนักลงทุนเป็นอย่างมาก ถือว่าการเลือกแนวทางการพัฒนา โฮสเทล ณ ตลาด ปัจจุบัน

จึงเป็นแทรนด์ธุรกิจที่พักแนวใหม่ที่มาแรงและได้รับความนิยมอย่างมาก  ก่อนที่เราจะตัดสินใจลงทุนหรือพัฒนาโรงแรมขนาดเล็กอย่าง Hostel ควรศึกษาและทำความเข้าใจก่อนว่า

1. ธุรกิจโฮสเทล นั้นเป็นธุรกิจที่กำลังมาแรงในตลาดที่พักอาศัยเป็นอย่างมากในปัจจจุบัน จนทำให้คนจำนวนมากเข้ามาทำธุรกิจ โฮสเทลมากขึ้น สังเกตจากที่พักตามแหล่งท่องเที่ยวปัจจุบันส่วนใหญ่

จะเป็นรูปแบบโฮสเทล เน้นความเรียบง่าย เพราะเหตุนี้ทำให้เกิดการแข่งขันที่ค่อนข้างสูง

2. การเข้าถึงกลุ่มลูกค้าที่แท้จริงของตลาดโฮสเทล การเข้าใจในตัวสินค้าและบริการ หลายๆคนที่ลงทุนพัฒนา โรงแรมโฮสเทลเพียงพราะต้องการเปิดธุรกิจในฝัน ธุรกิจโรงแรมท่องที่ยว โดยไม่เข้าใจหรือเข้าถึงตัว

สินค้าและบริการ กลุ่มลูกค้าเราเป็นใคร ตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าที่เป็นแบบแบ็คแพ็คเกอร์ไหม ทำให้หลายๆคนที่เปิดธุรกิจโฮสเทลในเวลารวดเร็วและก็ปิดธุรกิจโฮสเทลนี้ภายในเวลาที่รวดเร็ว เช่นกัน

3.การทำ โฮสเทลในปัจจุบัน กฏหมายก็มีส่วนสำคัญเป็นอย่างมาก อย่างที่หลายท่านคงจะทราบดีว่ากฏหมายกระทรวงฉบับใหม่ที่เน้นในเรื่องความปลอดภัยเป็นหลัก โดยเฉพาะธุรกิจโฮสเทลส่วนใหญ่มักจะนำอาคารพาณิชย์เก่ามาดัดแปลง ทำให้เป็นปัญหาสำหรับนักพัฒนาธุรกิจโฮสเทลที่กำลังเผชิญอยู่ในปัจจุบัน ต้องยอมรับเลยว่าประเด็นนี้เป็นเรื่องที่ไม่ง่ายเลย เพราะต้องดำเนินการทำให้ถูกกฏหมาย 100%

กฎหมายที่ต้องรู้: ปัจจุบันมีกฎหมายที่เปิดเพื่อรองรับให้นำอาคารอื่นที่ไม่ใช่โรงแรมมาทำเป็นโรงแรมได้โดยถูกกฎหมาย เกิดจากที่ผ่านมาได้มีผู้ประกอบการมีนำอาคารเก่ามาทำเป็นโรงแรมมากขึ้น

ส่วนใหญ่เป็นอาคารทั่วไป ด้วยรูปแบบและโครงสร้างของอาคารที่มีอยู่เดิมไม่สอดคล้องกับอาคารที่จะนำมาประกอบธุรกิจโรงแรมตามที่กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารกำหนด

และไม่ได้ยื่นขออนุญาตตาม พ.ร.บ.โรงแรมให้ถูกต้อง  จึงมีการออกกฎกระทรวงกำหนดลักษณะอาคารประเภทอื่นที่ใช้ประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ. 2559 ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2559 มีระยะเวลาบังคับใช้ 5 ปี โดยกรมโยธาธิการและผังเมือง  กระทรวงมหาดไทย

(ที่มา:กรมโยธาธิการและผังเมือง https://www.yotathai.com/yotanews/law-official-hotel2559)

การตลาดเป็นหัวใจสำคัญของธุรกิจโรงแรมขนาดเล็ก โฮสเทล

ทำอย่างไรให้ลูกค้าเลือกเรา?  การทำการตลาดเพื่อให้ที่พักเต็มตลอดทั้งปี ทำอย่างไรเพื่อปรับจุดด้อยให้กลายเป็นจุดเด่น?  ข้อดีของโรงแรมขนาดเล็ก คือ มีความคล่องตัวในการบริหารสูง ลดขั้นตอนที่ซับซ้อนยุ่งยาก บางแห่งที่กิจการเล็กมากๆ เจ้าของเป็นผู้ดูแลและให้บริการเอง ทำให้สามารถให้บริการได้ทั่วถึง เป็นกันเอง ข้อเสียก็อาจจะเป็นเรื่องของการให้บริการสิ่งอำนวยความสะดวกมีน้อย เนื่องจากเป็นโรงแรมขนาดเล็ก มีห้องพักน้อย (น้อยกว่า 50 ห้อง)

       การบริการและสิ่งอำนวยความสะดวกจึงอาจจะไม่ได้มีให้ครบถ้วนสมบูรณ์เท่ากับโรงแรมขนาดใหญ่ เช่น มีบริการเพียงอาหารเช้าง่ายๆ  ผู้ประกอบการจึงต้องมีแผนการตลาดอย่างจริงจัง ต้องรู้จักกลุ่มเป้าหมายอย่างชัดเจน มีช่องทางการตลาดจากทางไหนบ้าง การเลือกใช้สื่อที่เหมาะสม เช่น ออนไลน์ ออฟไลน์ และที่สำคัญคือการสร้างจุดขายให้โดดเด่น เป็นที่น่าจดจำและประทับใจ (Credit by:โค้ชทัศน์ โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย)

โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย ได้มีจัดทำหลักสูตร RE164: เจาะลึกโอกาสการลงทุนโรงแรมขนาดเล็ก บูติค & โฮสเทล โดยหลักสูตรนี้จะมีรายละเอียดดั้งนี้:

รุ่นที่ 6 จะจัดวันศุกร์ที่ 25 - เสาร์ที่ 26 มกราคม 2562 เวลา 08:30-17:00 น.

รายละเอียด

- กฎกระทรวงโรงแรม update โฮสเทล เทรนด์ธุรกิจที่พักแนวใหม่ !!

- การพัฒนาโรงแรมและอาคารใช้สอยแบบผสมผสาน (Mixed Use Building)

- ทำการตลาดอย่างไร ให้มียอดเต็มทุกห้อง

- ศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาโรงแรม

- วิเคราะห์ทำเลที่เหมาะสมกับโรงแรมแต่ละประเภท

- คำนวณจุดคุ้มทุน/ผลตอบแทน ในการทำโรงแรม

- การประเมินมูลค่าโรงแรมเพื่อการซื้อขาย

- ออกแบบตกแต่งและการบริการ 

ติดต่อสอบถาม

โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย โทร. 02-295-2294 ต่อ 114 หรือ 02-295-3905 ต่อ 114

Line @trebs1 Email: lek@trebs.ac.th

Tag : พ.ร.บ. โรงแรม , การบริหาร , ธุรกิจโรงแรม ,กฎหมายโรงแรมขนาดเล็ก,การขออนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม , กฏการเปิดโฮสเทล ,ธุรกิจโฮสเทล ,โรงแรม ตาม พรบ , กฎหมายโรงแรม 2561 ,ปัญหา พรบ โรงแรม

 


ผู้ตั้งกระทู้ tooktee :: วันที่ลงประกาศ 2018-12-24 17:31:04 IP : 49.49.246.16


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2011 All Rights Reserved.