ReadyPlanet.com


หลักสูตรฝึกอบรมที่น่าสนใจ “เสริมสร้างความรู้ด้านซอฟต์แวร์ สร้างความเชี่ยวชาญด้านโลจิสติกส์”


         ปัจจุบันประเทศไทยมีแนวโน้มเติบโตภาคโลจิสติกส์อย่างต่อเนื่อง ตามการขยายตัวทางเศรษฐกิจในภูมิภาคต่างๆ ของประเทศ และการก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558 รวมถึงการพัฒนาเส้นทางคมนาคมภายในประเทศ เพื่อเชื่อมโยงกับเส้นทางการขนส่งระหว่างประเทศในภูมิภาคอาเซียนทำให้ภาคโลจิสติกส์ของไทยมีโอกาสเผชิญปัจจัยเสี่ยง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ภาวะขาดแคลนแรงงาน ที่อาจส่งผลให้ภาคโลจิสติกส์ของไทยไม่สามารถขยายตัวตามที่คาดการณ์ไว้ ทั้งแรงงานกลุ่มบริหารจัดการและกลุ่มปฏิบัติการ ประกอบกับการเป็นแรงงานกลุ่มที่ใช้ความสามารถเฉพาะด้าน จึงไม่สามารถทดแทนได้ด้วยแรงงานจากสาขางานด้านอื่นๆ อีกทั้ง ควรมีการนำเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับระบบโลจิสติกส์มาใช้ ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีด้านคลังสินค้า เทคโนโลยีด้านการขนส่งสินค้า รวมถึงเทคโนโลยีด้านบรรจุภัณฑ์ ซึ่งการนำเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับระบบโลจิสติกส์มาใช้ จะเป็นการช่วยบรรเทาปัญหาขาดแคลนแรงงานสำหรับภาคธุรกิจ ตลอดจนเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการขนส่งได้

           จากสถานการณ์ดังกล่าว ศูนย์นวัตกรรมโลจิสติกส์ คณะบริหารธุรกิจ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) และบริษัทซีพี ออลล์ จำกัด(มหาชน) ได้จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร เสริมสร้างความรู้ด้านซอฟต์แวร์ สร้างความเชี่ยวชาญด้านโลจิสติกส์ เพื่อการพัฒนาบุคคลากรในด้านโลจิสติกส์ ให้สามารถนำซอฟต์แวร์มาใช้ให้เต็มประสิทธิภาพ

 

หัวข้อการฝึกอบรม

·       การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน และโลจิสติกส์ (Supply Chain and Logistics Management)

·       ระบบการจัดซื้อและการพยากรณ์ความต้องการสินค้า (Purchasing and Demand Forecasting Management)

·       ระบบการจัดการด้านการวางแผนความต้องการวัตถุดิบ (MRP) และระบบบัญชีเพื่อการจัดการด้านโลจิสติกส์ (ERP)

·       ระบบบริหารคลังสินค้า (Warehouse Management System)

·       ระบบบริหารสินค้าคงคลัง (Inventory Control System)

·       ระบบการบริหารการขนส่ง (Transportation Management System)

 

รายละเอียดการฝึกอบรม

·       ภาคทฤษฎี : การบรรยายในหัวข้อที่เกี่ยวกับกิจกรรมด้านโลจิสติกส์ และลงมือปฏิบัติ การใช้ Software ในงานด้านต่างๆ

·       ภาคปฏิบัติ : หากเป็นพนักงานที่ทางบริษัทส่งมาฝึกอบรม สามารถกลับไปทำงานและเก็บข้อมูลเพื่อจัดทำโครงการพัฒนางานควบคู่ไปได้ แต่หากเป็นนักศึกษา ทางหลักสูตรจะจัดหาบริษัทที่ฝึกงานให้

·       Project : จัดทำโครงการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ หรือการปรับปรุงการทำงานที่เกี่ยวกับการใช้ Software ด้านโลจิสติกส์ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งอาจนำงานที่รับผิดชอบอยู่ มาเป็นหัวข้อการจัดทำ Project ก็ได้ (โดยตลอดระยะเวลาการจัดทำโครงการ จะมีที่ปรึกษาให้คำแนะนำ)

 

วิทยากร

·        ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาระบบ Software ในงานด้านโลจิสติกส์

·        ผู้เชี่ยวชาญในงานด้านโลจิสติกส์

 

สิ่งที่จะได้รับจากการฝึกอบรม

กรณีที่บริษัทส่งพนักงานเข้าร่วมฝึกอบรม :

1.       พนักงานมีความเข้าใจงานด้านโลจิสติกส์มากยิ่งขึ้น

2.       พนักงานสามารถพัฒนางานด้านโลจิสติกส์ที่มีการใช้ Software ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

3.       บริษัทได้รับโครงการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ หรือการปรับปรุงการทำงานที่เกี่ยวกับการใช้ Software ด้านโลจิสติกส์ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น (โดยตลอดระยะเวลาการจัดทำโครงการ จะมีที่ปรึกษาให้คำแนะนำ)

กรณีที่นักศึกษาเข้าร่วมฝึกอบรม :

1.       มีความเข้าใจงานด้านโลจิสติกส์ และการนำเอา Software มาใช้ ในงานด้านโลจิสติกส์ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

2.       มีประสบการณ์การฝึกงานด้านการจัดการโลจิสติกส์กับบริษัทชั้นนำ

3.       มีงานทำ หลังจากเข้ารับการฝึกอบรม เนื่องจากในกรณีที่เป็นนักศึกษา ทางหลักสูตรจะจัดหาที่ทำงานให้

 

สถานที่ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

ระยะเวลา         

            ภาคทฤษฎี ส. 1 อา. 2 มี.ค./ ส. 15 อา. 16 มี.ค./ ส. 22 อา. 23 มี.ค./ ส. 29 อา.30 มี.ค. 2557

            ศึกษาดูงาน : 1 วัน

            ภาคปฏิบัติ : 80 ชั่วโมง ช่วงเดือนเมษายน เดือนพฤษภาคม 2557 (จัดทำโครงการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ หรือปรับปรุงการทำงานที่เกี่ยวกับการใช้ซอฟต์แวร์ ด้านโลจิสติกส์ภายในบริษัทให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยจะมีที่ปรึกษาให้คำแนะนำ)

 

ขั้นตอนการสมัคร

1.       กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มใบสมัครมาที่ คุณอภิกษณา E-mail : aphiksanakas@pim.ac.th, cil@pim.ac.th

2.       เข้ารับการสัมภาษณ์วันศุกร์ที่ 21 .พ. 57 หรือวันเสาร์ที่ 22 .พ. 57  ณ ห้อง B202 เวลา 13.00 – 17.00 น.

3.       ประกาศผลการคัดเลือก วันที่ 25 ก.พ. 57 หน้าเว็บ www.pim.ac.th

 

สามารถ Download เอกสารเพิ่มเติมได้ที่ : https://docs.google.com/file/d/0B_CZZQmU5ThSQWpnYlR0VVowRUk/edit

สามารถ Download ใบสมัครได้ที่ : https://docs.google.com/file/d/0B_CZZQmU5ThSaGJ6Wm5IanJaenM/edit

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่:

          Center for Innovative Logistics (ศูนย์นวัตกรรมโลจิสติกส์) คุณอภิกษณา

 

          Tel: 02-8320458 E-mail: aphiksanakas@pim.ac.th, cil@pim.ac.th Website: http://www.pim.ac.thผู้ตั้งกระทู้ อภิกษณา :: วันที่ลงประกาศ 2014-02-04 16:04:03 IP : 110.170.47.2


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2011 All Rights Reserved.