ReadyPlanet.com


หลักสูตร นายหน้าอสังหาฯ (เพื่อสอบบัตรตัวแทนนายหน้า) : RE131


 

 

 

 

รายละเอียด

 

สถาบันฝึกอบรมอสังหาฯ มืออาชีพ

กลุ่มผู้สนใจ: อาชีพนายหน้า นายหน้าขายบ้าน นายหน้าขายที่ดิน​

มีสิทธิ์สอบ

- ใบอนุญาตนายหน้ารับรองโดยสมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย

- คุณวุฒิวิชาชีพนายหน้าอสังหาฯ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)

​หัวข้ออบรม

 • แนวโน้มตลาดอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ 

 • การเงินสำหรับนายหน้าอสังหาริมทรัพย์

 • ความรู้เรื่องการเงิน การลงทุนเพื่อซื้ออสังหาฯ ของผู้ซื้อ (ดอกเบี้ย-เงินเฟ้อ-มูลค่าในอนาคต / การคำนวณความคุ้มค่าในการลงทุนซื้ออสังหาฯ สำหรับผู้ซื้อเพื่อการอยู่อาศัย – ให้เช่า)

 • ศิลปะเทคนิคการหาสินค้ามาขาย และ ความสำคัญของพื้นที่

 • การขายและการบริหารการขายอสังหาริมทรัพย์แบบมืออาชีพ

 • การขายอสังหาริมทรัพย์สำหรับชาวต่างชาติ

 • Mindset เพื่อความสำเร็จในงานนายหน้า

 • เอกสารสัญญาที่เกี่ยวข้องกับนายหน้า

 • กฎหมายอสังหาริมทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับงานนายหน้าฯ

 • เทคนิคเบื้องต้นการประเมินค่าทรัพย์สินและการวิเคราะห์ทำเลสำหรับนายหน้า

 • วิธีวิเคราะห์มูลค่าจากต้นทุน วิธีเปรียบเทียบตลาดและวิธีแปลงรายได้เป็นมูลค่า ตัวอย่างมูลค่าทรัพย์สินที่ขึ้นอยู่กับข้อกฎหมายต่าง ๆ ที่พึงสังวร

 • การทำสัญญาจะซื้อ-จะขายอสังหาริมทรัพย์ 

 • วิธีการจะทำสัญญาและตัวอย่างสัญญา ข้อพึงระวังในการทำสัญญา

 • ประสบการณ์ในการบริหารงานขายอสังหาริมทรัพย์: ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

 • CSR และ จรรยาบรรณวิชาชีพนายหน้าอสังหาฯ

* หมายเหตุ: หลักสูตรและเนื้อหาวิชาสงวนสิทธิ์สำหรับจัดอบรมโดย โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทยเท่านั้น 

รายละเอียดการสมัครสมาชิก / ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

* ขั้นตอนการอนุมัติการสมัครสมาชิก บัตรตัวแทนนายหน้า ที่รับรองโดย สมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย

การสอบบัตรตัวแทนนายหน้า เพื่อทำให้คุณน่าเชื่อถือ ในอาชีพนายหน้าอสังหาฯ โดยที่คุณไม่จำเป็นต้องเข้าไปอยู่ในสังกัดหน่วยงานใด* ผู้สมัครสมาชิกวิสามัญบุคคลธรรมดา ต้องกรอกใบสมัครสมาชิกและใบสมัครสอบ

 • พร้อมชำระค่าบำรุงสมาคมฯ 1,000 บาท

 • ค่าลงทะเบียนแรกเข้า 500 บาท

 • ค่าสมัครสอบ 200 บาท

 • ค่าคู่มือสอบ 100 บาท

 • ค่าบัตรสมาชิก 300 บาท

 • ค่าสายคล้องคอ 100 บาท
  รวมทั้งหมด 2,200 บาท(สองพันสองร้อยบาทถ้วน)

 

* ผู้สมัครสมาชิกสามัญนิติบุคคล ต้องกรอกใบสมัครสมาชิกและใบสมัครสอบ

 • พร้อมชำระค่าบำรุงสมาคมฯ 2,000 บาท

 • ค่าลงทะเบียนแรกเข้า 500 บาท

 • ค่าสมัครสอบ 200 บาท

 • ค่าคู่มือสอบ 100 บาท

 • ค่าบัตรสมาชิก 300 บาท

 • ค่าสายคล้องคอ 100 บาท
  รวมทั้งหมด 3,200 บาท (สามพันสองร้อยบาทถ้วน)

** สถานบันอบรมที่สมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย รับรอง

 

*** ผู้บรรยายรุ่นนี้กำลังอยู่ระหว่างการเรียนเชิญ

 

กำหนดการอบรมรอบถัดไป

 • รุ่นที่ 55 วันศุกร์ที่ 26 - วันอาทิตย์ที่ 28 มิถุนายน 2563

 • รุ่นที่ 56 วันศุกร์ที่ 4 - วันอาทิตย์ที่ 6 กันยายน 2563

 • รุ่นที่ 57 วันศุกร์ที่ 6 - วันอาทิตย์ที่ 8 พฤศจิกายน 2563ลงทะเบียนท่านละ: 8,000. บาท


ดูรายละเอียดหลักสูตรได้ที่ >> https://www.trebs.ac.th/th/25/RE131

สอบถามเพิ่มเติมโทร >> 022952294 ต่อ 114 (คุณสัญชัย)

Line: @trebs (มี @ ด้วยนะครับ) หรือคลิก >> https://lin.ee/n0dWX94


[Tag] : สอบบัตรนายหน้า , นายหน้าอสังหาริมทรัพย์วิชาชีพ , นายหน้าอสังหาริมทรัพย์ , นายหน้าอสังหา , นายหน้าสมัครเล่น , นายหน้ามืออาชีพ , ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพนายหน้า , ใบอนุญาต , นายหน้า , สมาคมตัวแทนและนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ผู้ตั้งกระทู้ คุณเล็ก สัญชัญ (lek-at-trebs-dot-ac-dot-th) :: วันที่ลงประกาศ 2020-06-10 09:17:57 IP : 171.96.191.222


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2011 All Rights Reserved.