ReadyPlanet.com


อบรมหลักสูตร...


 

การสื่อสารประสานงานอย่างสร้างสรรค์
ทั้งภายในและภายนอกองค์กร
(Communication and Coordination Development)

 

วิทยากร: ดร. ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์
อดีต General Manager - บริหารสินค้า บริษัท ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด
อดีตผู้จัดการและบริหารการขายอุตสาหกรรมนมไทย(นมตรามะลิ)
ประสบการณ์ระดับงานบริหารและเป็นผู้เชี่ยวชาญการวางแผนงาน และพัฒนาระบบงาน
ที่ใคร ๆ ต้องถามถึงทั้งวงการมากกว่า 25 ปี

 

6 กุมภาพันธ์ 2563
09.00 16.00 น.
** โรงแรมโกลด์ ออร์คิด กรุงเทพฯ (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)

*สถานที่จัดอบรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

 

หลักการและเหตุผล

            ในโลกของการแข่งขันที่รุนแรงเช่นนี้ การสื่อสารและการประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร ยิ่งทวีความสำคัญมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นองค์กรขนาดใหญ่หรือขนาดเล็ก เนื่องจาก การสื่อสารและการประสานงานภายในองค์กรที่มีประสิทธิภาพ จะแสดงผลให้ลูกค้าได้สัมผัสถึงประสบการณ์อันแสนประทับใจ ในทางตรงข้าม หากบริษัท หรือ องค์กรใดมีแต่ความขัดแย้ง เน้นการประสานงา เป็นอาจิณลูกค้าย่อมได้รับแต่ประสบการณ์อันเลวร้าย ทุกองค์กรจึงต้องรีบเร่งพัฒนาการสื่อสารและการประสานงานภายในองค์กร เนื่องจาก การสื่อสารและการประสานงาน คือ หัวใจหลักของการขับเคลื่อนองค์กร

            หลักสูตรนี้จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบสนองให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ เทคนิคและประสบการณ์จริงในการพัฒนาทั้งการสื่อสารและการประสานงานภายในองค์กร ประสานรอยร้าวที่เกิดขึ้น เข้าใจหลักการและการนำจิตวิทยามาใช้ในการสื่อสารและการประสานงาน การมุ่งประโยชน์ของ องค์กร แทน ตัวเอง และระดมสมองทำกิจกรรมประยุกต์การสร้างสรรค์มิติใหม่ขององค์กร เมื่อจบการอบรมผู้เข้าสัมมนาจสามารถประยุกต์และต่อยอดความรู้ด้านการการสื่อสารและการประสานงานภายในองค์กรได้อย่างสัมฤทธิ์ผลด้วยตนเอง

 

วัตถุประสงค์

1.    เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการสร้างสรรค์และพัฒนาการสื่อสารและการประสานงานภายในและภายนอกองค์กร

2.    เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการสร้างสรรค์และพัฒนาการสื่อสารและการประสานงานภายในและภายนอกองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

หัวข้อการบรรยายและ Workshop

1.    กรอบแนวคิดการสื่อสารและการประสานงาน 

·         มุมมองที่แตกต่างกันในการสื่อสาร

·         ความสำคัญของการสื่อสารที่ดี

·         ปัญหาของการสื่อสารและการประสานงาน

·         กิจกรรม Workshop วางแผนสื่อสารและประสานงาน

2.    สื่อสารอย่างไรให้ทุกฝ่ายเข้าใจตรงกัน

·         องค์ประกอบการสื่อสาร

·         แนวทางการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

3.    การประสานงานอย่างไรให้ทุกฝ่ายร่วมมือ

·         แนวทางและการดำเนินงาน

·         รูปแบบการประสานงาน

·         เคล็ดลับการประสานงาน

4.    ปัจจัยแห่งความสำเร็จในการสื่อสารและการประสานงาน

5.    กิจกรรม Workshop  ““สื่อสารประสานงานให้ได้ผลงาน

6.    จิตวิทยากุญแจแห่งการสื่อสารและการประสานงาน

·         ลักษณะการสื่อสารที่สร้างปัญหา และ ที่ควรจะเป็น

·         ตัวอย่างคำพูด

7.    การมุ่ง องค์กร แทน ตัวเอง

8.    กรณีศึกษา การสื่อสารและประสานงานในโลกธุรกิจ

9.    แนวคิดการสื่อสารภายนอกองค์กร

10. การปรับเปลี่ยนทัศนคติและการคิดเชิงบวกในการสื่อสารประสานงาน

11. การประยุกต์ความรู้เรื่องการสื่อสารภายในองค์กร มาใช้กับ การสื่อสารภายนอกองค์กร

12. สรุป คำถามและคำตอบ

 

รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ:
บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด
โทรศัพท์ 02-615-4499, 02-615-4477-78  
โทรสาร  02-615-4479
เว็บไซท์ www.hipotraining.co.th
อีเมล์ hipotraining@gmail.com
เฟสบุ๊ค www.facebook.com/HIPOtrainingผู้ตั้งกระทู้ hipotraining :: วันที่ลงประกาศ 2020-01-22 15:04:17 IP : 58.10.64.171


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2011 All Rights Reserved.