ReadyPlanet.com
dot
หลักสูตรฝึกอบรม In house training อบรมภายในองค์กร พัฒนาบุคคลากร พัฒนาองค์กร
Walk Rally & Team Building
ท่องเที่ยว เรียนรู้ ดูงาน | หลักสูตรอบรมเพื่อการเรียนรู้และผ่อนคลาย เติมเต็มพลังความคิด พลังกายและพลังใจ | พร้อมทั้งสถานที่ และ วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
Softwares ที่ปรึกษาและซอฟต์แวร์
Trainer & Adviser วิทยากร ที่ปรึกษา
ศูนย์ฝึกอบรม Training Center / บริการสถานที่จัดอบรม สัมมนา Walk Rally
โครงการดีๆ สนับสนุนผู้ประกอบการ Good & Giving for SMEs
Green Products for Green HR | เพื่อสุขภาพบุคลากร เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และสังคม | ลดค่าใช้จ่ายแฝงที่คุณไม่คาดคิดจึงประหยัดและคุ้มค่าสำหรับคุณ
สมัครสมาชิก เพื่อสิทธิพิเศษสำหรับหลักสูตรฝึกอบรม ที่ปรึกษาและซอฟต์แวร์ ในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล พัฒนาองค์กรและพัฒนาตนเอง
dot
Newsletter สมัครรับข้อมูลข่าวสาร การฝึกอบรม สัมมนา ที่ปรึกษา และซอฟต์แวร์

dot
dot
ค้นหาข้อมูล หลักสูตรฝึกอบรม ที่ปรึกษา และ ซอฟต์แวร์

dot
แบบสอบถาม เพื่อการพัฒนาการฝึกอบรม (พร้อมรับของที่ระลึก DO&BE 5 in 1)


QR Code เข้าสู่เว็ปไซท์ บริษัท ที่ปรึกษาและฝึกอบรม ดูแอนด์บี จำกัด

นวัตกรรม เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีสะอาด | KEEEN ชีวบำบัดภัณฑ์ สิ่งแวดล้อมยั่งยืน...ความสุขก็ยั่งยืน...

EDUCA งานมหกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู

ตรวจสอบสถานะการส่งสินค้าวารสาร @Rayong(แอทระยอง) : สัมภาษณ์ CEO - Do&Be Consulting & Training Co., Ltd.

วารสาร @Rayong (แอทระยอง)
ฉบับที่ 45 เดือนสิงหาคม
สัมภาษณ์ CEO - Do&Be Consulting & Training Co., Ltd.

วารสาร @Rayong(แอทระยอง) ฉบับที่ 45 เดือนสิงหาคม : Now Open บทสัมภาษณ์
อบรม สัมมนา ที่ปรึกษา และ ซอฟต์แวร์ ด้านการบริหารงาน บริหารเงิน และ บริหารคน เพื่อการพัฒนาทรัพยากรบุคคล พัฒนาองค์กร และพัฒนาตนเองอบรม สัมมนา ที่ปรึกษา และ ซอฟต์แวร์ ด้านการบริหารงาน บริหารเงิน และ บริหารคน เพื่อการพัฒนาทรัพยากรบุคคล พัฒนาองค์กร และพัฒนาตนเอง

@Rayong Magazine

"จากประสบการณ์ในการทำงานในฐานะผู้บริหารและความชอบที่จะเรียนรู้เพิ่มเติมด้วยการเข้าฝึกอบรมของตนเอง รวมทั้งได้รับการแบ่งปันประสบการณ์อันยาวนานจากทีมงานวิทยากรและที่ปรึกษาของเรา จึงเล็งเห็นว่า การพัฒนาคนนั้นมีความสำคัญอย่างมากกับทุกองค์กร และเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าอย่างที่หลายๆคนอาจคาดไม่ถึง เนื่องจากความรู้ ทักษะและแนวความคิดที่ดี สามารถต่อยอดขยายต่อไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุด (ดียิ่งกว่าดอกเบี้ยเงินฝาก) ทั้งกับตัวผู้เข้าอบรมเองและยังสามารถถ่ายทอดไปสู่คนอื่นๆได้ไม่จำกัด (ทำให้คนรอบข้างแม้ไม่ได้เข้าอบรมโดยตรงก็จะได้รับสิ่งดีๆไปด้วย)"

"ปัจจุบันสถาบันฝึกอบรมหรือบริษัทที่จัดการฝึกอบรมนั้น ส่วนใหญ่มากกว่า 90% อยู่ในกรุงเทพฯและหลักสูตรที่จัดขึ้นในต่างจังหวัดยังมีน้อยมาก ซึ่งทำให้โอกาสในการเข้าถึงการอบรมที่ดีสำหรับคนต่างจังหวัดเป็นไปได้ยาก ทั้งจะส่งพนักงานไปอบรมในกรุงเทพฯก็ต้องเสียทั้งค่าเดินทางและค่าที่พักเพิ่มเติมอีก (บางครั้งแพงกว่าค่าฝึกอบรมเสียอีก) จึงเป็นจุดเริ่มต้นของ บริษัท ที่ปรึกษาและฝึกอบรม ดูแอนด์บี จำกัด ที่ระยองแห่งนี้ ซึ่งเป็นบ้านเกิดของตัวเองด้วยครับ"

"สำหรับชื่อ Do & Be นั้น เกิดจากเราพบว่าในหลายๆครั้งที่เรารู้สึกว่า การอบรมนั้นดี สนุก ได้รับความรู้ ข้อคิด และประสบการณ์ดีๆ กลับมาอย่างเต็มอิ่ม แต่หลังจากนั้นเรากลับไม่ได้นำสิ่งเหล่านั้นไปปฏิบัติ/ทำ (DO) อย่างสม่ำเสมอและจริงจัง เพื่อให้เราประสบกับความสุขความสำเร็จ เป็น (BE) ดังสิ่งที่เราตั้งเป้าหมาย มุ่งมั่นและตั้งใจไว้อย่างแท้จริง ดังนั้นการออกแบบหลักสูตรจึงมุ่งเน้นให้เหมาะสมกับความต้องการและสามารถนำไปปฏิบัติได้จริงอย่างสม่ำเสมอ"

ดังสโลแกนของเรา    DO&BE “A REAL SUCCESS WITH US”  
                          ทำ และ เป็น “ความสำเร็จของคุณเป็นจริงได้กับเรา”


ประวัติการศึกษาและการทำงาน

 • ศุภกิจ เชี่ยวนพรัตน์
  • CEO บริษัท ที่ปรึกษาและฝึกอบรม ดูแอนด์บี จำกัด
 • ประวัติการทำงาน
  • Service Manager         - Mettler Toledo (Thailand) Limited.
  • Sales Manager            - Mettler Toledo (Thailand) Limited.
  • Sales Engineer            - Mettler Toledo (Thailand) Limited.
  • Application Engineer  - Mettler Toledo (Thailand) Limited.
  • Site Engineer              - Alstom Power KK.
  • Site Engineer              - ABB KK.
 • ประวัติการศึกษา
  • ปริญญาโท CEO MBA สาขา ธุรกิจจีน มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
  • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้ากำลัง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  • มัธยมศึกษา โรงเรียนเทพศิรินทร์
  • ประถมศึกษา โรงเรียนอนุบาลระยอง

 ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียดภาพกิจกรรมการฝึกอบรม สัมมนา และที่ปรึกษา

Team Building พนักงาน บริษัท ศุภโชคการพิมพ์ จำกัด วันที่ 13 กรกฎาคม 2556 ณ เคียงทะเลรีสอร์ท
Leadership & Teamwork @ Katoen Natie Service (Thailand) Ltd. วันที่ 6-7 กรกฎาคม 2556 ณ ภูริมาศ รีสอร์ส
DO AND BE CONSULTING AND TRAINING CO., LTD. ส่งวิทยากรบรรยายในงาน Renewable Energy @ BITEC บางนา วันที่ 7 มิถุนายน 2556 โดย อาจารย์ทรงยศ ทรงฉาย
Team Building & Group Dynamics @ Katoen Natie Service (Thailand) Ltd. รุ่น 1-4 วันที่ 27-30 พฤษภาคม 2556 ณ PMY Beach Resort
อบรม สัมมนา Internal Energy Audit การตรวจติดตามและประเมินพลังงานภายใน @ GFPT 22 พฤษภาคม 2556
KEEEN คว้ารางวัลจากงาน INST2012 (Taipei International Invention Show & Technomart)
Road Show อีสานใต้และลาวใต้ แนะนำสินค้าและบริการ ร่วมกับ ททท. 19-23 กค. 2555
งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2555 (ไปร่วมจัดแสดงในส่วนนิทรรศการ "นวัตกรรมเพื่อสังคมสีเขียว")
Educa 2012 งานมหกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู ครั้งที่ 5
DO&BE ร่วมกิจกรรมงาน พัฒนานวัตกรรมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงกรมบัญชีกลาง (CGD Innovation Awards 2012)
In house training_Dynamic Group for Team builing_Essilor
อบรม In house training หลักสูตร Effective Communication Skill - Tame Tech International Co., Ltd.
โครงการพัฒนาสมรรถนะการมุ่งผมสัมฤทธิ์ หลักสูตรการสอนงาน (Coaching)Copyright © 2011 All Rights Reserved.
บริษัท ดูแอนด์บี จำกัด | พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ พัฒนาทรัพยากรสิ่งแวดล้อม
บริษัท ดูแอนด์บี จำกัด

สำนักงานใหญ่ : 61 ถ.สมุทรคงคา ต.ท่าประดู่ อ.เมือง จ.ระยอง 21000
ศูนย์สาขา :  หมู่บ้านปรีชา ถ.ศรีนครินทร์ จ.สมุทรปราการ

โทร. 081-4327109, 081-8465875 แฟ็กซ์. 038-611826
อีเมล :
doandbetraining@gmail.com
เว็บไซต์ : 
www.doandbetraining.com

LINE ID : doandbegreenshop