ReadyPlanet.com
dot
หลักสูตรฝึกอบรม In house training อบรมภายในองค์กร พัฒนาบุคคลากร พัฒนาองค์กร
Walk Rally & Team Building
ท่องเที่ยว เรียนรู้ ดูงาน | หลักสูตรอบรมเพื่อการเรียนรู้และผ่อนคลาย เติมเต็มพลังความคิด พลังกายและพลังใจ | พร้อมทั้งสถานที่ และ วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
Softwares ที่ปรึกษาและซอฟต์แวร์
Trainer & Adviser วิทยากร ที่ปรึกษา
ศูนย์ฝึกอบรม Training Center / บริการสถานที่จัดอบรม สัมมนา Walk Rally
โครงการดีๆ สนับสนุนผู้ประกอบการ Good & Giving for SMEs
Green Products for Green HR | เพื่อสุขภาพบุคลากร เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และสังคม | ลดค่าใช้จ่ายแฝงที่คุณไม่คาดคิดจึงประหยัดและคุ้มค่าสำหรับคุณ
สมัครสมาชิก เพื่อสิทธิพิเศษสำหรับหลักสูตรฝึกอบรม ที่ปรึกษาและซอฟต์แวร์ ในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล พัฒนาองค์กรและพัฒนาตนเอง
dot
Newsletter สมัครรับข้อมูลข่าวสาร การฝึกอบรม สัมมนา ที่ปรึกษา และซอฟต์แวร์

dot
dot
ค้นหาข้อมูล หลักสูตรฝึกอบรม ที่ปรึกษา และ ซอฟต์แวร์

dot
แบบสอบถาม เพื่อการพัฒนาการฝึกอบรม (พร้อมรับของที่ระลึก DO&BE 5 in 1)


QR Code เข้าสู่เว็ปไซท์ บริษัท ที่ปรึกษาและฝึกอบรม ดูแอนด์บี จำกัด

นวัตกรรม เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีสะอาด | KEEEN ชีวบำบัดภัณฑ์ สิ่งแวดล้อมยั่งยืน...ความสุขก็ยั่งยืน...

EDUCA งานมหกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู

ตรวจสอบสถานะการส่งสินค้าโครงการพัฒนาสมรรถนะการมุ่งผมสัมฤทธิ์ หลักสูตรการสอนงาน (Coaching)

โครงการพัฒนาสมรรถนะมุ่งสัมฤทธิ์ผล
หลักสูตรอบรม การสอนงาน (Coaching)
กรมพระจันทบุรีนฤนาท
กระทรวงพาณิชย์
วันที่ 8-9 สิงหาคม 2554 ณ โรงแรมริชมอนด์

โครงการพัฒนาสมรรถนะการมุ่งผมสัมฤทธิ์ หลักสูตรการสอนงาน (Coaching) กรมพระจันทบุรีนฤนาท กระทรวงพานิชย์

อาจารย์ธรรมศักดิ์ เหลืองไพฑูรย์ ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรในโครงการพัฒนาสมรรถนะมุ่งสัมฤทธิ์ผล ในหลักสูตรอบรม การสอนงาน (Coaching) โดยระยะเวลา 2 วัน เรามุ่งเน้นกิจกรรม เพื่อสร้างความเข้าใจและหลักปฏิบัติ พัฒนาความรู้ และทักษะ การสอนงานของผู้บังคับบัญชา โดยเรียนรู้ร่วมกันในด้านการวางแผนกลยุทธ์ การสั่งงาน การมอบหมายงาน การสอนงาน การกระตุ้นจูงใจ และ กำกับควบคุมดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาและทีมงานปฏิบัติตนเป็นข้าราชการที่ดีมีคุณภาพ นอกจากนั้นผู้เข้าร่วมสัมมนาจะมีโอกาสประกอบกิจกรรม และ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน เพื่อการปรับปรุงศักยภาพตนเองและทีมงานต่อไป

ทั้งนี้ บริษัท ที่ปรึกษาและฝึกอบรม ดูแอนด์บี จำกัด ได้รับโอกาสจากอาจารย์ธรรมศักดิ์ เหลืองไพฑูรย์ ให้เข้ามาช่วยดูแลผู้เข้าอบรม และ กิจกรรมในการอบรม รวมทั้ง สังเกตการเรียนการสอนเพื่อให้ข้อมูลป้อนกลับให้กับวิทยากรและทีมงานเพื่อนำไปปรับปรุงการทำงานในครั้งต่อๆต่อไป ซึ่งก็ถือเป็นการ Coaching ผู้สอนไปด้วยส่วนหนึ่ง

หากบริษัทหรือองค์กรใดสนใจหลักสูตรอบรม การสอนงาน (Coaching) สามารถติดต่อขอข้อมูลได้ที่
บริษัท ที่ปรึกษาและฝึกอบรม ดูแอนด์บี จำกัด
โทร. 081-4327109, 088-8471451ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียดภาพกิจกรรมการฝึกอบรม สัมมนา และที่ปรึกษา

Team Building พนักงาน บริษัท ศุภโชคการพิมพ์ จำกัด วันที่ 13 กรกฎาคม 2556 ณ เคียงทะเลรีสอร์ท
Leadership & Teamwork @ Katoen Natie Service (Thailand) Ltd. วันที่ 6-7 กรกฎาคม 2556 ณ ภูริมาศ รีสอร์ส
DO AND BE CONSULTING AND TRAINING CO., LTD. ส่งวิทยากรบรรยายในงาน Renewable Energy @ BITEC บางนา วันที่ 7 มิถุนายน 2556 โดย อาจารย์ทรงยศ ทรงฉาย
Team Building & Group Dynamics @ Katoen Natie Service (Thailand) Ltd. รุ่น 1-4 วันที่ 27-30 พฤษภาคม 2556 ณ PMY Beach Resort
อบรม สัมมนา Internal Energy Audit การตรวจติดตามและประเมินพลังงานภายใน @ GFPT 22 พฤษภาคม 2556
KEEEN คว้ารางวัลจากงาน INST2012 (Taipei International Invention Show & Technomart)
Road Show อีสานใต้และลาวใต้ แนะนำสินค้าและบริการ ร่วมกับ ททท. 19-23 กค. 2555
งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2555 (ไปร่วมจัดแสดงในส่วนนิทรรศการ "นวัตกรรมเพื่อสังคมสีเขียว")
Educa 2012 งานมหกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู ครั้งที่ 5
DO&BE ร่วมกิจกรรมงาน พัฒนานวัตกรรมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงกรมบัญชีกลาง (CGD Innovation Awards 2012)
In house training_Dynamic Group for Team builing_Essilor
อบรม In house training หลักสูตร Effective Communication Skill - Tame Tech International Co., Ltd.
วารสาร @Rayong(แอทระยอง) : สัมภาษณ์ CEO - Do&Be Consulting & Training Co., Ltd.Copyright © 2011 All Rights Reserved.
บริษัท ดูแอนด์บี จำกัด | พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ พัฒนาทรัพยากรสิ่งแวดล้อม
บริษัท ดูแอนด์บี จำกัด

สำนักงานใหญ่ : 61 ถ.สมุทรคงคา ต.ท่าประดู่ อ.เมือง จ.ระยอง 21000
ศูนย์สาขา :  หมู่บ้านปรีชา ถ.ศรีนครินทร์ จ.สมุทรปราการ

โทร. 081-4327109, 081-8465875 แฟ็กซ์. 038-611826
อีเมล :
doandbetraining@gmail.com
เว็บไซต์ : 
www.doandbetraining.com

LINE ID : doandbegreenshop