ReadyPlanet.com
dot
หลักสูตรฝึกอบรม In house training อบรมภายในองค์กร พัฒนาบุคคลากร พัฒนาองค์กร
Walk Rally & Team Building
ท่องเที่ยว เรียนรู้ ดูงาน | หลักสูตรอบรมเพื่อการเรียนรู้และผ่อนคลาย เติมเต็มพลังความคิด พลังกายและพลังใจ | พร้อมทั้งสถานที่ และ วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
Softwares ที่ปรึกษาและซอฟต์แวร์
Trainer & Adviser วิทยากร ที่ปรึกษา
ศูนย์ฝึกอบรม Training Center / บริการสถานที่จัดอบรม สัมมนา Walk Rally
โครงการดีๆ สนับสนุนผู้ประกอบการ Good & Giving for SMEs
Green Products for Green HR | เพื่อสุขภาพบุคลากร เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และสังคม | ลดค่าใช้จ่ายแฝงที่คุณไม่คาดคิดจึงประหยัดและคุ้มค่าสำหรับคุณ
สมัครสมาชิก เพื่อสิทธิพิเศษสำหรับหลักสูตรฝึกอบรม ที่ปรึกษาและซอฟต์แวร์ ในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล พัฒนาองค์กรและพัฒนาตนเอง
dot
Newsletter สมัครรับข้อมูลข่าวสาร การฝึกอบรม สัมมนา ที่ปรึกษา และซอฟต์แวร์

dot
dot
ค้นหาข้อมูล หลักสูตรฝึกอบรม ที่ปรึกษา และ ซอฟต์แวร์

dot
แบบสอบถาม เพื่อการพัฒนาการฝึกอบรม (พร้อมรับของที่ระลึก DO&BE 5 in 1)


QR Code เข้าสู่เว็ปไซท์ บริษัท ที่ปรึกษาและฝึกอบรม ดูแอนด์บี จำกัด

นวัตกรรม เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีสะอาด | KEEEN ชีวบำบัดภัณฑ์ สิ่งแวดล้อมยั่งยืน...ความสุขก็ยั่งยืน...

EDUCA งานมหกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู

ตรวจสอบสถานะการส่งสินค้าอบรม In house training หลักสูตร Effective Communication Skill - Tame Tech International Co., Ltd.

อบรม In house training
หลักสูตร Effective Communication & Interpersonal Skills Development
@Tame Tech International Co., Ltd. - October 24, 2011 

อบรม In house training - Tame Tech International Co., Ltd.

วิทยากร โดย อ.ธรรมศักดิ์ เหลืองไพฑูรย์
บรรยากาศใกล้ชิด เป็นกันเอง

วิทยากร โดย อ. ธรรมศักดิ์ เหลืองไพฑูรย์ กับ บรรยากาศใกล้ชิด เป็นกันเอง

กิจกรรมกลุ่ม และ VDO เพื่อสร้างความเข้าใจและปฏิบัติได้จริง
กิจกรรมกลุ่ม และ VDO เพื่อสร้างความเข้าใจและปฏิบัติได้จริง

อุปกรณ์ประกอบ เพื่อสร้างการเรียนรู้ การสื่อสาร และการทำงานเป็นทีม
อุปกรณ์ประกอบ เพื่อสร้างการเรียนรู้ การสื่อสาร และการทำงานเป็นทีม

มอบใบ Certificate สำหรับผู้เข้าอบรม
มอบใบ Certificate สำหรับผู้เข้าอบรมสนใจหลักสูตรฝึกอบรม ทั้ง In house และ Public Training ติดต่อสอบถาม หรือ บอกความต้องการของคุณกับเราชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียดภาพกิจกรรมการฝึกอบรม สัมมนา และที่ปรึกษา

Team Building พนักงาน บริษัท ศุภโชคการพิมพ์ จำกัด วันที่ 13 กรกฎาคม 2556 ณ เคียงทะเลรีสอร์ท
Leadership & Teamwork @ Katoen Natie Service (Thailand) Ltd. วันที่ 6-7 กรกฎาคม 2556 ณ ภูริมาศ รีสอร์ส
DO AND BE CONSULTING AND TRAINING CO., LTD. ส่งวิทยากรบรรยายในงาน Renewable Energy @ BITEC บางนา วันที่ 7 มิถุนายน 2556 โดย อาจารย์ทรงยศ ทรงฉาย
Team Building & Group Dynamics @ Katoen Natie Service (Thailand) Ltd. รุ่น 1-4 วันที่ 27-30 พฤษภาคม 2556 ณ PMY Beach Resort
อบรม สัมมนา Internal Energy Audit การตรวจติดตามและประเมินพลังงานภายใน @ GFPT 22 พฤษภาคม 2556
KEEEN คว้ารางวัลจากงาน INST2012 (Taipei International Invention Show & Technomart)
Road Show อีสานใต้และลาวใต้ แนะนำสินค้าและบริการ ร่วมกับ ททท. 19-23 กค. 2555
งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2555 (ไปร่วมจัดแสดงในส่วนนิทรรศการ "นวัตกรรมเพื่อสังคมสีเขียว")
Educa 2012 งานมหกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู ครั้งที่ 5
DO&BE ร่วมกิจกรรมงาน พัฒนานวัตกรรมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงกรมบัญชีกลาง (CGD Innovation Awards 2012)
In house training_Dynamic Group for Team builing_Essilor
โครงการพัฒนาสมรรถนะการมุ่งผมสัมฤทธิ์ หลักสูตรการสอนงาน (Coaching)
วารสาร @Rayong(แอทระยอง) : สัมภาษณ์ CEO - Do&Be Consulting & Training Co., Ltd.Copyright © 2011 All Rights Reserved.
บริษัท ดูแอนด์บี จำกัด | พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ พัฒนาทรัพยากรสิ่งแวดล้อม
บริษัท ดูแอนด์บี จำกัด

สำนักงานใหญ่ : 61 ถ.สมุทรคงคา ต.ท่าประดู่ อ.เมือง จ.ระยอง 21000
ศูนย์สาขา :  หมู่บ้านปรีชา ถ.ศรีนครินทร์ จ.สมุทรปราการ

โทร. 081-4327109, 081-8465875 แฟ็กซ์. 038-611826
อีเมล :
doandbetraining@gmail.com
เว็บไซต์ : 
www.doandbetraining.com

LINE ID : doandbegreenshop